Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Afekt patologiczny Samo okreslenie “afekt

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Afekt patologiczny Samo określenie “afekt patologiczny” jest wieloznaczne, niejasne i często wprowadzające w błąd. W szerokim tego słowa znaczeniu można by rozu- mieć każde zaburzenie uczuciowości w przebiegu wszelkiego rodzaju psychoz i stanów ubytkowych. W psychiatrii sądowej rozumie się pod tym pojęciem wybuch afektywny odbiegający jaskrawo w swej jakości, nasileniu i prze- biegu od zwykłych tego rodzaju wyładowań uczuciowych znanych w krymino- logii jako tzw. działanie w afekcie, czy też działanie pod wpływem silnego wzruszenia. Te ostatnie pojęcia nie mają nic wspólnego z patologią i nie są przedmiotem dociekań psychiatrycznych. Przyczyny występowania takich wybuchów uczuciowych typu afektu pato- logicznego są dotychczas przedmiotem badań klinicznych. Początkowo wiązano je ze skłonnościami psychopatycznymi, z mniejszą wartościowością ośrodko- wego układu nerwowego itp. Znacznym postępem wydaje się być wprowadze- nie pojęcia encefalopatii i charakteropatii, opartych na przedmiotowych ba- daniach klinicznych, takich jak pneumo- i elektroencefalografia, angiografia mózgowa itd., które w większości przypadków pozwalają na stwierdzenie wy-. raźnych zmian organicznych w mózgu. Zmiany te warunkują występowanie zaburzeń afektywnych typu incontinentia affectiva, przebiegających zwykle ze znacznym zwężeniem świadomości i w związku z tym pozostawiających mniej- szą lub większą niepamięć. Z punktu widzenia klinicznego przypominają one stany pomroczne z tym jednak, że uwarunkowane i sprowokowane są czyn- nikami reaktywnymi. Przyjąć trzeba, że podobnie jak w przypadkach upoje- nia patologicznego musi istnieć i tutaj podłoże natury patologicznej, warun- kujące wystąpienie afektu patologicznego. Podłożem takim bywa w większości przypadków organiczne uszkodzenie mózgu, rzadziej, ogólne czynniki choro- bowe wpływające czasowo na czynności ośrodkowego układu nerwowego. Afekt patologiczny jako “inne zakłócenie czynności psychicznej” spełnia zwykle warunki art. 17 § 1 k. k. Przede wszystkim zniesiona jest zdolność kierowania postępowaniem przy mniej lub bardziej zachowanej zdolności roz- poznawania znaczenia• czynu. Stosowanie art. 79 k. k. zależy w pierwszym rzędzie od rodzaju podłoża patologicznego. [podobne: , trądzik, firma sprzątająca, witamina b6 ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)