Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza się również w związku z przestępstwem z art. 235 § 1 lub 2, lit. b (“Kto powoduje … chorobę psy- chiczną … “). Biegli orzekają, jaką chorobę psychiczną stwierdzają u pokrzyw- dzonego, czy i w jakim związku stoją stwierdzane zaburzenia• psychiczne z do- mniemaną przyczyną. Psychiatrzy bywają także wzywani przez prokuratury i sądy wojskowe naj- częściej dla ustalenia stopnia poczytalności oskarżonego. Wojskowy kodeks po- stępowania karnego dopuszcza możliwość występowąnia w tych sprawach tylko jednego biegłego. Kodeks Karny Wojska Polskiego ujmuje zagadnienie nie- poczytalności poczytalności ograniczonej tak samo jak kodeks karny. Odpo- wiednikiem art. 17 k.k. jest art. 15 KKWP, a 18 k. k. art. 16 KKWP. Kodeks Karny Wojska Polskiego nie przewiduje środków zabezpieczających i nie ma odpowiedników artykułów 79-82 k. k. ZAGADNIENIA SPECJALNE W EKSPERTYZIE SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ Ekspertyza sądowo-psychiatryczna jest niejako pomostem między światem biologiczno-lekarskim a społeczno-prawniczym. Biegły-psychiatra powinien po- siadać odpowiednie przygotowanie z zakresu nie tylko prawodawstwa, ale iakżez psychologii kryminalnej. Ma on w swej pracy do czynienia z przypad- kami zaburzeń psychicznych, które rzadko widuje się w zwykłej praktyce kli- nicznej, szpitalnej czy przychodnianej. Chodzi tu o stany pogranicza między zdrowiem a ch-orobą psychiczną, takie jak psychopatie, charakteropatie, lżej- szego stopnia niedorozwoje umysłowe, psychozy reaktywne, alkoholizm, ze- -społy symulacyjno-agrawacyjne itd. Z takimi przypadkami zaburzeń psychicz- nych ma przede wszystkim do czynienia psychiatra więzienny. Z tych wzglę- dów zagadnienia psychiatrii sądowej wykraczają nieco poza doświadczenie czy- sto kliniczne. Niektóre pojęcia kliniczne przejęte zostały z psychiatrii sądo- wej – przede wszytkim upojenie patologiczne i afekt patologiczny. [hasła pokrewne: , badania psychologiczne, bielizna nocna, olejowanie włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)