Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

BIEGLY PSYCHIATRA W SWIETLE PRZEPISOW

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

BIEGŁY PSYCHIATRA W ŚWIETLE PRZEPISOW K.P.K. Przepisy kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w rozdziale drugim (arykuly od 110 do 128) regulują tryb wzywania biegłych i określają ich prawa i obo- wiązki. Według art. 112 k.p.k. “do pełnienia czynności biegłego obowiązany jest nie tylko biegły sądowy, lecz także każdy, kto uprawia zawód stwierdzający jego wiedzę w danej dziedzinie”. O powoływaniu biegłych-psychiatrów mówi art. 117 k.p.k., który brzmi: ,,§ 1. Jeżeli zachodzi potrzeba zbadania stanu psychicznego oskarżonego, sąd lub prokurator wzywa przynajmniej dwu lekarzy, w miarę możności psychiatrów. § 2. Biegli mogą zażądać oddania oskarżonego pod obserwację w zakładzie lecz- niczym. § 3. Potrzebę, czas trwania oraz miejsce obserwacji określa sąd lub prokurator. Obserwacja powinna trwać nie dłużej niż 6 tygodni. W wypadkach wyjątkowych sąd lub prokurator na wniosek biegłych może przedłużyć ten ter- min na czas ściśle określony. § 4. Na postanowienie, nakazujące .obserwację w zakładzie leczniczym, służy zażalenie. § 5. Jeśli karalność czynu oskarżonego zależy od ustalenia stanu psychicznego pokrzywdzonego, to przepis § 1 ma zastosowanie i do pokrzywdzonego”. Z przytóczonych przepisów k.p.k. wynika, że jako biegły-psychiatra może być powołany każdy lekarz. Stanowisko to uwarunkowane jest ciągle jeszcze nie- . dostateczną liczbą specjalistów-psychiatrów. Dlatego też podstawowe wiado- mości z zakresu orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego. musi posiadać każdy lekarz. Biegły składa ustne lub pisemne dokładne sprawozdanie ze swych spostrze- żeń oraz opartą na nich opinię (art. 119 k.p.k.). [podobne: , opieka medyczna, odzież termoaktywna, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)