Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Choroby psychiczne sa plaga spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby psychiczne są plagą społeczną na równi z gruź- licą, chorobami wenerycznymi, zakaźnymi itd. Nie tylko psychozy, ale i psy- chonerwice zależą od warunków gospodarczo-społecznych. Nie da się zrozumieć patogenezy wielu cierpień psychicznych, a tym samym nie da się im skutecz- nie zapobiegać i nie da się ich celowo leczyć, jeśli się nie wniknie w historycz- no-socjologiczne uwarunkowanie chorób psychicznych jako zjawiska agsowego. Jak z tego widzimy, wszystkie nauki tworzą jeden nierozerwalny splot. U pod- łoża tego splotu leży świadomość człowieka, bez której nie byłoby w ogóle za- gadnień. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii jest troska o zdrowie świadomości ludzkiej, od której zależą losy ludzkości. Dlatego. nie ma takich zagadnień przyrodniczych i -humanistycznych, które by były zupełnie obce .no- woczesnemu psychiatrze. Ciąży wreszcie na mnie obowiązek dania odpowiedzi na pytanie, zawarte w nagłówku: gdzie jest miejsce psychiatrii wśród nauk biologiczno-lekarskich? Psychiatria dawnego typu podobna była pod jed- nym względem do anatomii makroskopowej – była nauką opisową. Zamknięta w kręgu pojęć psychopatologicznych, zdana była wyłącznie na opisywanie zja- wisk, które można było spostrzec osobiście; przedłużeniem zmysłów psychiatry były zmysły chorego, który opisywał lekarzowi przeżycia swojej introspekcji. Głębiej już lekarz nie mógł sięgnąć. Dopiero gdy przyswoił sobie metody pra- cowniano-analityczne, mógł wyjść poza granice zjawisk podmiotowych i zdobyć informacje przedmiotowe. Dopiero od chwili rozszerzenia zasięgu swej kompe- tencji na dziedziny pograniczne, do których dawniej nie sięgał jego wzrok, mógł się upodobnić do anatoma, który nie poprzestaje na swoim wzroku, lecz uzbro- jony w metody mikroskopowe. a potem ultramikroskopowe, może sięgnąć ku mikrostrukturze anatomicznej. W ten sposób anatom musiał się stać równocześ- nie histologiem i histopatologiem, a psycholog i psychopatolog neurologiem, ne- uropatologiem, neurohistopatologiem i – oby jak naj rychlej – ultraneurohisto- patologiem. . . Zresztą i anatom nie poprzestaje dzisiaj tylko na morfologii. Znieruchomiałe zwłoki nie są. ostatecznym celem i przedmiotem jego dociekań, jak dawniej. Zajmuje go fizjologiczna dynamika żywego ustroju, gra chemicznych i ultra- chemicznych procesów, które za życia stają się przyczyną funkcji narządów i jednocześnie z funkcji tych wynikają, W ten sposób psychiatra przestał być tylko psychiatrą. Tym samym też psychiatria stała się nie tylko jedną z dy- scyplin lekarskich; stała się dyscypliną ośrodkową i podstawową. Środowiska, które z tym stanem faktycznym jeszcze się nie oswoiły, skazane są na zaco- fanie. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, prawo medyczne, logopeda warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)