Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Ekspertyza sadowo-psychiatryczna obejmuje takze badanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ekspertyza sądowo-psychiatryczna obejmuje także badanie pokrzywdzonych. Badania takie konieczne są często w przypadkach przestępstwa z art. 203 k. k. (czyn nierządny z osobą zupełnie lub częściowo pozbawioną zdolności rozpozna- nia znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem). Ustalić trzeba, ja- kie objawy choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy innego za- kłócenia czynności psychicznych osoba pokrzywdzona zdradzała w okresie do- konania z nią czynu nierządnego i, co najważniejsze, czy przestępca jako laik mógł objawy te zauważyć w zależności od stopnia nasilenia i możliwości do- strzeżenia ich przez otoczenie. Nie ma takiego zagadnienia, jeżeli sprawca czynu wiedział uprzednio o zaburzeniach psychicznych osoby pokrzywdzonej. Zdarza się, że psychicznie chorzy w krąg swych urojonych prześladowców wciągają osoby z otoczenia, którym przypisują wrogie zamiary lub czyny. Osoby takie bywają oskarżane przez chorych o systematyczne zatruwanie, O dokonywanie na nich cżynów nie rządnych podczas snu, o wywołanie trwalej choroby, o spowodowanie niemocy płciowej itp. Czasami chorzy oskarżają o takie wrogie działania lekarzy leczących. Jeżeli oskarżenia tego rodzaju mają wyraźnie urojeniowy charakter i wiążą się z innymi rzucającymi się w oczy objawami choroby psychicznej, sprawa nie przedstawia większych trudności i zwykle zostaje umorzona. Jeżeli natomiast oskarżenie chorego wydaje się prawdopodobne, sprawa toczy się dalej i w konsekwencji na różnym szczeblu biegli-psychiatrzy po zbadaniu stanu psychicznego skarżącego orzekają, czy oskarżenie jest wyrazem choroby psychicznej i czy ma charakter urojeniowy. Psychiatrzy bywają czasami przedmiotem oskarżenia o bezprawne umiesz- czenie lub przetrzymywanie chorego w szpitalu psychiatrycznym – a więc o bezprawne pozbawienie wolności (art. 248 k. k.). W sprawach takich wzywa się zwykle jako biegłych samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie psy- chiatrii, którzy orzekają o słuszności lub niewłaściwości postępowania oskarżo- nego lekarza. Procesy takie należą do rzadkości. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, prawo medyczne, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)