Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Enuresis essentialis przemija w wiekszosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Enuresis essentialis przemija w większości przypadków samorzutnie w okre- sie przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Ze statystyki Malinowskiego (1938) z okresu dziesięciolecia, obejmującej 674 żołnierzy dotkniętych tym cierpie- niem, wynika, że 67()o cierpiało na moczenie nocne od lat dziecięcych. Jest to zagadnienie szczególnie. przykre zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o współżycie gromadne. Przyczyną częstości tych zaburzeń są zaniedbania na polu profi- laktyki, a także nieumiejętność psychoterapeutyczna. Przykre to cierpienie da się bowiem w sprzyjających warunkach środowiskowych łatwo wyleczyć, przy czym wystarczającym czynnikiem leczniczym bywa umiejętnie zastosowana sugestia. Pomyślne wyniki zabiegów psycheleczniczych dostarczają z kolei naj wy- mowniejszego dowodu ex iuixuitibu», że sprawa jest natury psychogennej. Warto w paru słowach podać sposób postępowania skuteczny nawet w bardzo zanied- banych przypadkach, dotąd niewłaściwie Ieczonych. Obowiązują następujące zasady. Przede wszystkim. dziecko należy niezwłocznie wyosobnić z dotychcza- sowego otoczenia, aby usunąć podniety warunkowe stanowiące istotne źródło zła. Na dziecko należy zadziałać całą mocą autorytetu lekarskiego, wywołując w nim przeświadczenie, że choroba odtąd już się nie powtórzy. Wszelkie do- tychczasowe przepisy dietetyczne, zakazy i przygotowania “na wszelki wypa- dek” należy stanowczo i ostatecznie uchylić. Siła przekonania lekarza wywoła. w dziecku zaufanie i przeświadczenie, że choroba jest skończona, że jest ono takie jak wszystkie inne dzieci. Sugestywnie działa tu raczej nakaz picia przed udaniem się na spoczynek dowolnej ilości płynów. Osoby z dotychczasowego otoczenia, jeżeli są niezdolne ukryć przed dzieckiem swojej niewiary w powo- dzenie tych zarządzeń, nie powinny się z dzieckiem stykać. Dziecku należy wpoić nakaz obudzenia się; gdy tylko wskutek wypicia dużych ilości płynu zacznie odczuwać przez sen parcie na mocz. Niemal bez wyjątku, gdy zarzą- dzenia te zostaną konsekwentnie przeprowadzone, naj bliższa noc upłynie bez wypadku. Triumf lekarza staje się triumfem nieszczęśliwego dziecka. Tworzą się rychło nowe związki czasowe, nowe skojarzenia. Samopoczucie dziecka po- prawia się w oczach. Ustępują zaburzenia charakterologiczne, przypisywane dotąd podłożu psychopatycznemu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że w razie powrotu dzi.ecka do poprzedniego środowiska grozi nawrót. Trzeba dlatego warunki noclegu dziecka radykalnie odmienić, wykorzystując w tym celu wszystkie wiadomości, jakie przy skrupulatnie dokonanym wywiadzie zdoby- liśmy o środowisku dziecka. Zadaniem lekarza jest oddziaływanie wychowaw- cze na otoczenie dziecka, co w praktyce jest rzeczą najtrudniejszą wobec zako- rzenionych przesądów, zapatrywań leczniczych, domowych sposobów zapobie- gawczych, ciemnoty i uporu zacofanych ludzi. Jeżeli otoczenie dziecka jest światłe .i posłuszne, wyniki bywają trwałe. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)