Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS) Niektórzy uważają nietrzymanie moczu (incontinentia urinae) za pojęcie ogól- niejsze, oznaczające w ogóle niezdolność utrzymania moczu, powodującą mimo- wolne moczenie się. Moczenie nocne lub dzienne (enuresis nocturna aut diurna) byłoby wówczas jedną z postaci nietrzymania moczu. Przeważa jednak mia- nownictwo ostro przeciwstawiające pojęcia enuresis i incontinentia. Pod to ostat- nie pojęcie podpadają przypadki wywołane przez anatomiczne zmiany w narzą- dzie moczowo-płciowym lub przez organiczne zmiany w układzie nerwowym ośro-dkowym. Nietrzymanie moczu może być wynikiem różnych chorób, np. za- palenia pęcherza, zaburzeń rozwojowych pęcherza i cewki moczowej, cukrzycy, moczówki prostej, zapalenia miedniczek nerkowych, kamicy pęcherzowej, tarni dwudzielnej, organicznych chorób rdzenia tudzież mózgu, stwardnienia wiele- ogniskowego, porażenia postępującego itd. Mechaniści przypisują w patogene- zie moczenia samoistnego tego rodzaju miejscowym schorzeniom zasadniczą rolę, zwłaszcza tarni dwudzielnej (spina bifida occulta), a w przypadkach, w któ- rych nie da się dowieść istnienia takich schorzeń miejscowych, zakładają nie- dorozwój rdzeniowych ośrodków oddawania moczu. Jest to pogląd niewątpli- wie mylny. Moczenie mimowolne jest sprawą czynnościową i tylko takie przy- padki podpadają pod to pojęcie. Jest to więc psychonerwica, której istotnym objawem jest zaburzenie czynnościowe aktu opróżniania pęcherza (mictio). Słusz- niejsze jest więc określenie tej sprawy jako nerwicy narządowej (organosis), polegającej na upośledzeniu czynności zwieracza pęcherza lub na wzmożonej pobudliwości wypierania ,moczu (Malinowski). Istotną rolę odgrywają tu spa- czone odruchy warunkowe, zrozumiałe tylko ze stanowiska patologii korowo- -trzewiowej. Z zasady chodzi tu też o wzmożoną pobudliwość nerwową, tzw. ner- wowość. Stan ten nie musi być jednak przyczyną, gdyż może być skutkiem moczenia nocnego jako psychonerwicy. Szczególną rolę zdaje się odgrywać wagotonia. [podobne: , opieka medyczna, Bielizna nocna damska, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)