psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Moczenie mimowolne samoistne

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Niektórzy uważają nietrzymanie moczu (incontinentia urinae) za pojęcie ogólniejsze, oznaczające w ogóle niezdolność utrzymania moczu, powodującą mimowolne moczenie się. Moczenie nocne lub dzienne (enuresis nocturna aut diurna) byłoby wówczas jedną z postaci nietrzymania moczu. Przeważa jednak mianownictwo ostro przeciwstawiające pojęcia enuresis i incontinentia. Pod to ostatnie pojęcie podpadają przypadki wywołane przez anatomiczne zmiany w narządzie moczowopłciowym lub przez organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym. Nietrzymanie moczu może być wynikiem różnych chorób, np. zapalenia pęcherza, zaburzeń rozwojowych pęcherza   i cewki moczowej, cukrzycy, moczówki prostej, zapalenia miedniczek nerkowych, kamicy pęcherzowej, tarni dwudzielnej, organicznych chorób rdzenia tudzież mózgu, stwardnienia wiele ogniskowego, porażenia postępującego itd. Mechaniści przypisują  moczenia samoistnego tego rodzaju miejscowym schorzeniom zasadniczą rolę, zwłaszcza tarni dwudzielnej (spina bifida occulta), a w przypadkach, w których nie da się dowieść istnienia takich schorzeń miejscowych, zakładają niedorozwój rdzeniowych ośrodków oddawania moczu. Jest to pogląd niewątpliwie mylny. Moczenie mimowolne jest sprawą czynnościową i tylko takie przypadki podpadają pod to pojęcie. Jest to więc psychonerwica, której istotnym objawem jest zaburzenie czynnościowe aktu opróżniania pęcherza (mictio). Słuszniejsze jest więc określenie tej sprawy jako nerwicy narządowej (organosis), polegającej na upośledzeniu czynności zwieracza pęcherza lub na wzmożonej pobudliwości wypierania ,moczu (Malinowski). Istotną rolę odgrywają tu spaczone odruchy warunkowe, zrozumiałe tylko ze stanowiska patologii korowotrzewiowej. Z zasady chodzi tu też         o wzmożoną pobudliwość nerwową, tzw. nerwowość. Stan ten nie musi być jednak przyczyną, gdyż może być skutkiem moczenia nocnego jako psychonerwicy. Szczególną rolę zdaje się odgrywać wagotonia. [podobne: wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Moczenie mimowolne samoistne”

  1. Cujo Says:

    u mnie pojawił się ból biodra

  2. Kickstart Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia cennik[...]

  3. Jan Says:

    Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

Artykuł dotyczy tematów: nietrzymanie moczu nietrzymanie moczu leczenie wysiłkowe nietrzymanie moczu