psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Nerwice płciowe stanowią dziedzinę psychiatrii

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nerwice płciowe stanowią dziedzinę psychiatrii bardzo ważną chociaż wciąż jeszcze nie docenianą lub z nieistotnych względów omijaną. Poradnictwo w zakresie opieki psychiatrycznej otwartej na tym polu nie jest jeszcze postawione na należytym poziomie. Zorganizowanie masowych poradni przedślubnych miałoby znaczenie społeczne. Drogą zapobiegania można by obniżyć do koniecznego minimum liczbę nerwic płciowych. Są to cierpienia. znacznie częstsze, niż się zazwyczaj sądzi. W dotychczasowym piśmiennictwie i w praktyce nie rozgranicza się dość ostro wrodzonych anomalii płciowych od zboczeń nabytych. Przeważnie niemal wszystkie zaburzenia z tej dziedziny zalicza się do psychopatii. Jest to nie- słuszne. Psychopatia polega na charakterologicznych, wrodzonych odchyleniach od stanu prawidłowego. Natomiast przy bliższej analizie przeważającej większości zboczeń płciowych okazuje się, że chodzi tam o spaczone odruchy warunkowe, które z biegiem czasu doprowadzają do stanu mającego wiele cech wspólnych z psychonerwicą. Sprawy te nie należą do podłoża psychopatycznego, jednakże większość podręczników i układów klasyfikacyjnych zalicza te stany do psychopatii. Toteż omówimy te zaburzenia łącznie z zagadnieniem psychopatii. Rokowanie w nerwicach zależy od wielu różnych okoliczności od gatunku nerwicy,  od możliwości usunięcia czynników reaktywnych,  od podatności chorego na wpływy psycholecznicze. Rokowanie w czystej neurastenii jest pomyślne, o ile można usunąć czynniki wpływające niekorzystnie na układ nerwowy chorego. Rokowanie inaczej się kształtuje, jeżeli objawy neurasteniczne stanowią powikłanie czynnościowe jakiegoś procesu organicznego. W tym wypadku rokowanie zależy od możliwości leczenia owego podłoża organicznego.          [patrz też:  małgorzata ohme wikipedia, coqlila, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Nerwice płciowe stanowią dziedzinę psychiatrii”

 1. Dark Horse Says:

  [..] Cytowany fragment: baby[...]

 2. 3D Waffle Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 3. Małgorzata Says:

  [..] Cytowany fragment: diagram zębowy[...]

 4. Agata Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 5. Alan Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: mięśnie[...]

 6. The Happy Jock Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

Artykuł dotyczy tematów: coqlila małgorzata ohme wikipedia twitter kwiatkowskioff