Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

OBRAZ KLINICZNY ZESPOLU PSYCHOORGANICZNEGO Obejmuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OBRAZ KLINICZNY ZESPOŁU PSYCHOORGANICZNEGO Obejmuje on następujące objawy: 1. Zaburzenia pamięci są najbardziej typowe. Najczulszym wskaźni- kiem bywa upośledzenie zdolności zapamiętywania, które da się stwierdzić jako jeden z najwcześniejszych objawów. Z podanych do zapa- miętywania pięciu standartowych cyfr (3, 5, 7, 4, 9) chory po krótkotrwałym odwróceniu uwagi nie potrafi powtórzyć więcej jak cztery, trzy i jeszcze mniej, przestawia też ich kolejność. W ciężkich przypadkach, w których i pojmowa- nie jest upośledzone, chory nie jest zdolny zapamiętać ani jednej cyfry mimo kilkakrotnego ich wysłuchania. W naj cięższych przypadkach nawet bezpośred- nie powtórzenie staje się niemożliwe. Stwierdzenie lekkiego upośledzenia zdol- ności zapamiętywania jest zadaniem trudnym, ponieważ chory może czasem nie zapamiętać podanych mu cyfr wskutek rozproszenia uwagi w stanie wzru- szenia, wskutek obojętności wobec badania, braku ambicji, aby badanie wy- padło pomyślnie itd. Wszystkie te czynniki trzeba wziąć pod uwagę przy oce- nie wyniku badania. W ciężkim zespole psychoorganicznym cierpi i zdolność przypominania, jed- nakże same zaburzenia zdolności przypominania bez stwierdzalnych równo- cześnie zaburzeń zdolności zapamiętywania nie mają wartości dowodowej, gdyż zdarzają się nader często w sprawach czynnościowych. Przypominanie może też zawieść w stanie fizjologicznego wzruszenia, np. przy egzaminie. U dzieci nie umiejących liczyć nie można się posługiwać testem liczbowym. W prak- tyce każemy choremu zapamiętać przedmioty leżące na biurku lub wiszące na ścianach i z liczby zapamiętanych przedmiotów wnosimy o stopniu upośledze- nia zdolności zapamiętywania. [więcej w: , rehabilitacja, odzież bhp, Bielizna nocna damska ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)