psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Obraz kliniczny zespołu psychoorganicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zaburzenia pamięci są najbardziej typowe. Najczulszym wskaźnikiem bywa upośledzenie zdolności zapamiętywania, które da się stwierdzić jako jeden z najwcześniejszych objawów. Z podanych do zapamiętywania pięciu standartowych cyfr (3, 5, 7, 4, 9) chory po krótkotrwałym odwróceniu uwagi nie potrafi powtórzyć więcej jak cztery, trzy i jeszcze mniej, przestawia też ich kolejność. W ciężkich przypadkach, w których   i pojmowanie jest upośledzone, chory nie jest zdolny zapamiętać ani jednej cyfry mimo kilkakrotnego ich wysłuchania. W najcięższych przypadkach nawet bezpośrednie powtórzenie staje się niemożliwe. Stwierdzenie lekkiego upośledzenia zdolności zapamiętywania jest zadaniem trudnym, ponieważ chory może czasem nie zapamiętać podanych mu cyfr wskutek rozproszenia uwagi w stanie wzruszenia, wskutek obojętności wobec badania, braku ambicji, aby badanie wypadło pomyślnie itd. Wszystkie te czynniki trzeba wziąć pod uwagę przy ocenie wyniku badania. W ciężkim zespole psychoorganicznym cierpi i zdolność przypominania, jednakże same zaburzenia zdolności przypominania bez stwierdzalnych równocześnie zaburzeń zdolności zapamiętywania nie mają wartości dowodowej, gdyż zdarzają się nader często                      w sprawach czynnościowych. Przypominanie może też zawieść w stanie fizjologicznego wzruszenia, np. przy egzaminie. U dzieci nie umiejących liczyć nie można się posługiwać testem liczbowym. W praktyce każemy choremu zapamiętać przedmioty leżące na biurku lub wiszące na ścianach i z liczby zapamiętanych przedmiotów wnosimy o stopniu upośledzenia zdolności zapamiętywania. [więcej w: apteka gemini wejherowo, organika malbork, , warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Obraz kliniczny zespołu psychoorganicznego”

  1. Mental Says:

    Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

  2. Martyna Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: USG tarczycy[...]

  3. Patryk Says:

    Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini wejherowo futcoins pl organika malbork urolog po angielsku