Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Oieblosc wzgledna wskutek niejednczesnosci szczytowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oiębłość względna wskutek niejednczesności szczytowania (frigiditas relatiua e dyssynchronisatione orgasmi). Oziębłość bezwzględna jest stanem analogicznym do zupełnego zaniku popędu płciowego u mężczyzny. Jest to rzecz pochodzenia organicznego. Oziębłość płciowa względna może polegać na źle dobranym małżeństwie. Mianowicie z innym mężczyzną dana kobieta doznawałaby zadowolenia. Przypadki te nie należą do psychopa- tologii, chociaż powikłania życiowe tego typu mogą być czynnikiem reaktyw- nym w wielu psychonerwicach. Zaburzenie omawiane tu zachodzi z koniecz- ności, jeżeli partner płciowy cierpi na wytrysk zbyt wczesny lub przedwczesny. Często jednak zaburzenie to występuje dlatego, że małżonkowie nie są uświa- domieni co do elementarnych zagadnień psychofizjologii życia płciowego. Wie- dzieć trzeba, że prawidłowa krzywa orgazmu wygląda inaczej u mężczyzny, a inaczej u kobiety. U mężczyzny wznosi się jednostajnie bardziej lub mniej stromo i po osiągnięciu szczytowania spada nagle w dół. U kobiety rozkosz płciowa wzrasta falami w górę, przy czym ostatnia fala. bardziej pozioma niż szczytowanie u mężczyzny, a więc dłużej trwająca, opada znacznie wolniej. Tak jest w prawidłowych warunkach. Jeżeli szczytowanie u mężczyzny wy- stąpi zbyt wcześnie, to krzywa rozkoszy u kobiety ulega przerwie, o czym męż- czyzna może w ciągu wielu lat pożycia małżeńskiego nie wiedzieć. Tajemnica leży w tym, że u kobiety przedwstępne pieszczoty przed podjęciem stosunku odgrywają znacznie większą rolę niż u mężczyzny. Potrzebne są one fizjolo- gicznie nie tylko dla przygotowania pochwy do stosunku przez wzmożone wy- dzielanie śluzu z gruczołów macicznych, ale i dla przygotowania psychicznego. Im dłużej trwają wstępne pieszczoty, tym szybciej i łatwiej dochodzi u kobiety do orgazmu. Mężczyzna nieuświadomiony lub zbyt gruboskórny, aby o tym pamiętał, zbyt wcześnie rozpoczyna stosunek, zbyt wcześnie go kończy i tym samym powoduje niestosunek szczytowania, który stanowi istotę dyspareunii. Wiedzieć trzeba ponadto, że kobieta może w ciągu jednego stosunku mieć kil- kakrotnie orgazm. Wielcy uwodziciele w rodzaju Casanowy udają wlasny or- gazm wielokrotnie, doprowadzając kochankę do licznych szczytowań. Roko- wanie w dyspareunii omawianego typu jest dobre pod warunkiem, że małżon- kowie zasięgną porady fachowej i zorganizują pożycie zgodnie z zasadami psy- chofizj ologii. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Zdrowa żywność, masło shea ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)