psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jest to odpowiednik bezwzględnej różnicy w częstości zdarzeń wynoszącej 15 punktów procentowych i liczby potrzebnej do leczenia, aby zapobiec powtórnemu epizodowi 5 (95% CI, 4 do 9). Jednak ten znaczący efekt nie utrzymał się po zaprzestaniu profilaktyki (tabela 2 i wykres 2). Wyniki wszystkich analiz wrażliwości były zgodne z wynikiem pierwotnym. Drugorzędne wyniki
Proporcje pacjentów z powtarzającym się epizodem zapalenia tkanki łącznej w fazie profilaktycznej i podczas fazy kontrolnej przedstawiono w Tabeli 2. Spośród 129 uczestników z co najmniej jednym potwierdzonym epizodem powtórzonym, u 50 (39%) wystąpił jeden epizod, 38 (29%) miało dwa, 20 (16%) miało trzy, a 21 (16%) miało cztery lub więcej. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy grupy penicylin mieli mniej powtórzeń niż w grupie placebo (119 vs. 164, P = 0,02 dla trendu). W fazie profilaktyki odnotowano 76 powtórzeń w grupie penicylin, w porównaniu do 122 w grupie placebo (P = 0,03). Podczas fazy kontrolnej odnotowano 43 i 42 powtórzenia epizodów odpowiednio w grupie penicyliny i placebo (P = 0,88).
Łącznie 89 uczestników (32%) nie miało obrzęku ani owrzodzenia na początku badania, ale 54 miało te objawy podczas próby. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w rozwoju obrzęku lub owrzodzenia podczas fazy profilaktycznej (40% w grupie penicyliny i 48% w grupie placebo, P = 0,46) lub w fazie obserwacji (40% i 45 odpowiednio:%, P = 0,60).
Bezpieczeństwo
Podczas fazy profilaktycznej jedno lub więcej zdarzeń niepożądanych z wcześniejszym zainteresowaniem wystąpiło u 85 uczestników (37 w grupie z penicyliną i 48 w grupie z placebo, P = 0,50) (patrz Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Jedenaście uczestników zginęło podczas próby (8 w grupie penicylin i 3 w grupie placebo, P = 0,14); żadna ze zgonów nie była uważana za powiązaną z badanymi lekami (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym).
Predictors of Failure of Prophylaxis
Tabela 3. Tabela 3. Czynniki przewidujące niepowodzenie profilaktyczne. Przeprowadzono jednoczynnikowe i wielowymiarowe analizy danych z 12-miesięcznego okresu profilaktyki, aby zidentyfikować czynniki, które mogą przewidywać niepowodzenie profilaktyczne. Następujące czynniki były istotnie związane ze słabą odpowiedzią na leczenie: wskaźnik masy ciała (BMI, waga wyrażona w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynoszący 33 lub więcej, trzy lub więcej wcześniejszych epizodów zapalenia tkanki łącznej, oraz obecność obrzęku (granica istotności) (Tabela 3).
Wykorzystanie zasobów i koszty
Nie było znaczących różnic między grupami w zakresie korzystania z usług opieki zdrowotnej lub kosztów (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym)
[hasła pokrewne: organika malbork, apteka gemini suwałki, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6”

 1. Szymon Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 2. Dawid Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do staw skokowy[...]

 3. Elena Says:

  Bzdety piszecie i tyle

 4. Cosmo Says:

  [..] Cytowany fragment: elektroniczna dokumentacja medyczna[...]

 5. Sandra Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki organika malbork twitter kwiatkowskioff