Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Poczytalposc w nerwicach Nerwice nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poczytalpość w nerwicach Nerwice nie są w zasadzie chorobą psychiczną w znaczeniu kodeksu kar- nego i dlatego nie mogą być podstawą stosowania art. 17 ani 18 k. k. Stany nerwicowe nie ograniczają bowiem, a tym bardziej nie znoszą, poczytalności. Jeżeli w piśmiennictwie fachowym spotyka się niekiedy zdanie, poparte opi- sami przypadków, że niektóre stany nerwicowe w szczególnych warunkach ograniczały w znacznym stopniu możność kierowania postępowaniem, to roz- poznanie nerwicy nie było słuszne w tym znaczeniu, że pod objawami nerwi- cowymi ukryty i nierozpoznany był poważniejszy proces chorobowy, który w sposób istotny wpłynął na postępowanie sprawcy i ograniczył w stopniu znacznym poczytalność. W praktyce klinicznej coraz rzadziej rozpoznaje się czyste nerwice, spotyka się natomiast liczne przypadki tzw. zespołów rzekomo-nerwicowych w prze- biegu zespołów organicznych lub psychoz czynnościowych .. Kwalifikacja są- dowo-psychiatryczna przestępstw dokonanych pod wplywem takich zespołów zależy od rodzaju i nasilenia podstawowego procesu chorobowego. Niepowi- kłane stany nerwiccwe mogą stanowić dla sądu okoliczność łagodzącą winę sprawcy w ogólnym znaczeniu prawnym. Zespoły reaktywne i symulacyjne Zagadnienie wzajemnego stosunku psychoz reaktywnych czy sytuacyjnych i świadomej symulacji ma w praktyce sądowej duże znaczenie. Jakkolwiek stany te w olbrzymiej większości eksper.tyz psychiatrycznych nie mają istot-• nego wpływu na stopień poczytalności sprawcy, gdyż występują zwykle po do- konaniu przestępstwa, to jednak zasługują na szczególną uwagę ze względu na dalsze prowadzenie śledztwa czy rozprawy sądowej. Wystąpienie psychozy sytuacyjnej w czasie śledztwa lub rozprawy uniemoż-• liwia dalsze ich prowadzenie do czasu ustąpienia tego zespołu reaktywnego. Natomiast zareagowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wol-• ności zespołem reaktywnym nie powinno raczej być podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu kary, gdyż taki zespól nie może• być uważany za “cho- robę umysłową” w rozumieniu art. 423 § 2 k. p. k. [przypisy: , kurs sep, gabinet ginekologiczny, ból pleców ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)