psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Poczytalność nerwicowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Poczytalność w nerwicach Nerwice nie są w zasadzie chorobą psychiczną w znaczeniu kodeksu karnego i dlatego nie mogą być podstawą stosowania art. 17 ani 18 k. k. Stany nerwicowe nie ograniczają bowiem, a tym bardziej nie znoszą, poczytalności. Jeżeli w piśmiennictwie fachowym spotyka się niekiedy zdanie, poparte opisami przypadków, że niektóre stany nerwicowe w szczególnych warunkach ograniczały          w znacznym stopniu możność kierowania postępowaniem, to rozpoznanie nerwicy nie było słuszne w tym znaczeniu, że pod objawami nerwicowymi ukryty i nierozpoznany był poważniejszy proces chorobowy, który w sposób istotny wpłynął na postępowanie sprawcy i ograniczył w stopniu znacznym poczytalność. W praktyce klinicznej coraz rzadziej rozpoznaje się czyste nerwice, spotyka się natomiast liczne przypadki tzw. zespołów rzekomonerwicowych w przebiegu zespołów organicznych lub psychoz czynnościowych . Kwalifikacja sądowopsychiatryczna przestępstw dokonanych pod wpływem takich zespołów zależy od rodzaju i nasilenia podstawowego procesu chorobowego. Niepowikłane stany nerwicowe mogą stanowić dla sądu okoliczność łagodzącą winę sprawcy w ogólnym znaczeniu prawnym. Zespoły reaktywne i symulacyjne Zagadnienie wzajemnego stosunku psychoz reaktywnych czy sytuacyjnych i świadomej symulacji ma w praktyce sądowej duże znaczenie. Jakkolwiek stany te w olbrzymiej większości ekspertyz psychiatrycznych nie mają istotnego wpływu na stopień poczytalności sprawcy,           gdyż występują zwykle po dokonaniu przestępstwa, to jednak zasługują na szczególną uwagę ze względu na dalsze prowadzenie śledztwa czy rozprawy sądowej. Wystąpienie psychozy sytuacyjnej w czasie śledztwa lub rozprawy uniemożliwia dalsze ich prowadzenie do czasu ustąpienia tego zespołu reaktywnego. Natomiast zareagowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności zespołem reaktywnym nie powinno raczej być podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu kary, gdyż taki zespól nie może być uważany za chorobę umysłową                w rozumieniu art. 423 § 2 k. p. k. [przypisy: euthyrox skutki uboczne, , badoo olsztyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Poczytalność nerwicowa”

 1. Kalina Says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 2. Marek Says:

  [..] Cytowany fragment: Leczenie żylaków Warszawa[...]

 3. Marta Says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 4. Zuzanna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Gabinet Stomatologiczny[...]

 5. Konstanty Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

Artykuł dotyczy tematów: badoo olsztyn euthyrox skutki uboczne jakub ziemirski