Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Pod pojeciem “choroby psychicznej” wymienionej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pojęciem “choroby psychicznej” wymienionej wart. 17 k.k. rozumieć na- leży przede wszystkim psychozy wybitnie przewlekłe typu czynnościowego lub organicznego. Prawnicy rozumieją pod pojęciem choroby psychicznej głównie przewlekłą i “trwałą” psychozę. Dlatego też krótkotrwałe choroby psychiczne (np. stany poi:nroczne, majaczeniowe, halucynozy itp.) można dla łatwiejszego porozumienia się z przedstawicielami świata prawniczego podciągnąć pod poję- cie “innego zakłócenia czynności psychicznej”. W zasadzie jednak pod tym określeniem rozumie się krótkotrwale stany patologiczne przy zmienionej iloś- ciowo lub jakościowo świadomości różnej etiologii. Może to być tzw. Afekt patologiczny, upojenie senne, upojenie patologiczne itp. Obok pełnej niepoczytalności polski kodeks karny uznaje także poczytalność ograniczoną w stopniu znacznym. Pojęcie to znajduje swój wyraz wart. 18 § 1: “Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”. Wprawdzie prawodawca nie pow- tórzył części psychiatrycznej, zawartej wart. 17 k.k., mimo to jednak dotych- czas wynikało z komentarzy do kodeksu karnego opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego, że przesłanka psychiatryczna jest warunkiem nieodzownym zastosowania tego przepisu. Ostatnio ukazało się jednak orzeczenie Sądu Naj- wyższego przyjmujące w konkretnej sprawie karnej, że same tylko okoliczności psychologiczne bez cech psychopatologicznych ograniczyły poczytalność sprawcy w stopniu znacznym; wskazano m. in. na to, że sformułowanie art. 18 dopuszcza. taką możliwość. Jeżeli nawet można w pewnych konkretnych przypadkach interpretować rozszerzająco przepisy o znacznym ograniczeniu poczytalności, to interpretacja taka nie powinna być zadaniem biegłego-psychiatry, którego rola w sądzie nie może przekraczać terenu psychopatologii. [przypisy: , krem neutrogena, klimatyzacja precyzyjna, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)