psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Pojęcie choroby psychicznej wg. K.K.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Pod pojęciem choroby psychicznej wymienionej wart. 17 k.k. rozumieć należy przede wszystkim psychozy wybitnie przewlekłe typu czynnościowego lub organicznego. Prawnicy rozumieją pod pojęciem choroby psychicznej głównie przewlekłą i trwałą psychozę. Dlatego       też krótkotrwałe choroby psychiczne (np. stany pomroczne, majaczeniowe, halucynozy itp.) można dla łatwiejszego porozumienia się z przedstawicielami świata prawniczego podciągnąć pod pojęcie innego zakłócenia czynności psychicznej. W zasadzie jednak pod tym określeniem rozumie się krótkotrwale stany patologiczne przy zmienionej ilościowo lub jakościowo świadomości różnej etiologii. Może to być tzw. afekt patologiczny, upojenie senne, upojenie patologiczne itp. Obok pełnej niepoczytalności polski kodeks karny uznaje także poczytalność ograniczoną w stopniu znacznym. Pojęcie to znajduje swój wyraz wart. 18 § 1: Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Wprawdzie prawodawca nie powtórzył części psychiatrycznej, zawartej wart. 17 k.k., mimo to jednak dotychczas wynikało z komentarzy            do kodeksu karnego opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego, że przesłanka psychiatryczna jest warunkiem nieodzownym zastosowania tego przepisu. Ostatnio ukazało się jednak orzeczenie Sądu Najwyższego przyjmujące w konkretnej sprawie karnej, że same tylko okoliczności psychologiczne bez cech psychopatologicznych ograniczyły poczytalność sprawcy w stopniu znacznym; wskazano m. in. na to, że sformułowanie art. 18 dopuszcza. taką możliwość. Jeżeli nawet można w pewnych konkretnych przypadkach interpretować rozszerzająco przepisy o znacznym ograniczeniu poczytalności, to interpretacja taka nie powinna być zadaniem biegłego-psychiatry, którego rola w sądzie nie może przekraczać terenu psychopatologii. [przypisy:  samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Pojęcie choroby psychicznej wg. K.K.”

  1. Beetle King Says:

    I prosze nie zwalac winy na lekarzy

  2. Tomasz Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej makadamia[...]

  3. Toolmaker Says:

    Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn