Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

POJECIE ROZEZNANIA UNIELETNICH Nieletnimi nazywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE ROZEZNANIA UNIELETNICH Nieletnimi nazywa kodeks karny osoby, które przed ukończeniem 17 r. Ż. do- konały czynów karalnych. Wśród nieletnich rozróżnia się 3 grupy: 1. Nieletni do ukończonego 13 r. Ż. – okres nieodpowiedzialności bezwarun- kowej. 2. Nieletni od ukończonego 13 r. Ż. do ukończonego 17 r. Ż. – okres nieodpo- wiedzialności warunkowej. Odpowiedzialność uwarunkowana jest w tej grupie r o z e z n a n i e m. Przez rozeznanie rozumie się osiągnięcie przez nieletniego takiego stopnia rozwoju umysłowego i moralnego, który umożliwia mu roz- poznanie znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. 3. Nieletni od ukończonego 17 r. Ż. do ukończonego 21 r. Ż. – okres odpowie- dzialności bezwarunkowej (jak u dorosłych) z tym jednak, że mogą pozostawać w zakładzie poprawczym (a nie w więzieniu), w którym byli umieszczeni przed ukończeniem 17 lat. W stosunku do nieletnich pierwszej grupy sąd stosuje tylko środki wycho- wawcze (upomnienie, oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzicom, opiekunom lub specjalnemu kuratorowi albo wreszcie umieszczenie w zakładzie wycho- wawczym). To samo obowiązuje w stosunku do nieletnich drugiej grupy, którzy czynu przestępczego dokonali bez rozezniania. Nieletniego z drugiej grupy, który popełnił czyn karalny z rozeznaniem, sąd skazuje na umieszczenie w zakładzie poprawczym (art. 70 k.k.). Kodeks karny nie traktuje umieszczenia w zakładzie poprawczym jako środka karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz jako środek o charakterze przede wszystkim wychowawczo-zabezpieczającym. Sąd może jednak w stosunku do nieletniego, który popełnił przestępstwo z rozeznaniem, zastosować środki wy- chowawcze, “jeżeli ze względu na okoliczności czynu, charakter nieletniego albo warunki jego życia i otoczenia, umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie jest celowe” (art. 71 k.k.). [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, olejki do włosów, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)