psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Pojęcie rozeznania u nieletnich

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Nieletnimi nazywa kodeks karny osoby, które przed ukończeniem 17 r. ż. dokonały czynów karalnych. Wśród nieletnich rozróżnia się 3 grupy. Nieletni do ukończonego 13 r. ż. – okres nieodpowiedzialności bezwarunkowej. Nieletni od ukończonego 13 r. ż. do ukończonego 17 r. ż. -okres nieodpowiedzialności warunkowej. Odpowiedzialność uwarunkowana jest w tej grupie rozeznaniem. Przez rozeznanie rozumie się osiągnięcie przez nieletniego takiego stopnia rozwoju umysłowego i moralnego, który umożliwia mu rozpoznanie znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Nieletni od ukończonego 17 r. ż. do ukończonego 21 r. ż. – okres odpowiedzialności bezwarunkowej (jak u dorosłych) z tym jednak, że mogą pozostawać w zakładzie poprawczym (a nie w więzieniu), w którym byli umieszczeni przed ukończeniem 17 lat. W stosunku     do nieletnich pierwszej grupy sąd stosuje tylko środki wychowawcze (upomnienie, oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzicom, opiekunom lub specjalnemu kuratorowi albo wreszcie umieszczenie w zakładzie wychowawczym). To samo obowiązuje w stosunku do nieletnich drugiej grupy, którzy czynu przestępczego dokonali bez rozeznania. Nieletniego z drugiej grupy, który popełnił czyn karalny z rozeznaniem, sąd skazuje na umieszczenie w zakładzie poprawczym (art. 70 k.k.). Kodeks karny nie traktuje umieszczenia w zakładzie poprawczym jako środka karnego  w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz jako środek o charakterze przede wszystkim wychowawczozabezpieczającym. Sąd może jednak w stosunku do nieletniego, który popełnił przestępstwo z rozeznaniem, zastosować środki wychowawcze, jeżeli ze względu na okoliczności czynu, charakter nieletniego albo warunki jego życia i otoczenia, umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie jest celowe (art. 71 k.k.). [patrz też: małgorzata ohme wikipedia, coqlila, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Pojęcie rozeznania u nieletnich”

 1. Sofa King Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: baby[...]

 2. Eryk Says:

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 3. Stacker of Wheat Says:

  Article marked with the noticed of: pomoc psychologiczna[...]

 4. Helena Says:

  Można pisać obszernie ?

 5. Stanisław Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu 5 najlepszych suplementów[...]

 6. Brajan Says:

  Badaja badaja i nic

Artykuł dotyczy tematów: coqlila małgorzata ohme wikipedia twitter kwiatkowskioff