psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘afekt patologiczny’

Systematyka chorób psychicznych na tle organicznym

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Jeżeli chodzi o systematykę chorób psychicznych na tle organicznym, to tutaj najłatwiej nam zbliżyć się do ideału kryterium etiologicznonozologicznego. Jest w tej warstwie 15 klas. Sprawdzian etiologiczny tworzy rację bytu w stosunku do 12 klas. W większości przypadków co do etiologii nie ma wątpliwości, czasem hipotetycznie zakłada się jednolitą etiologię, np. w stosunku do schizofrenii, oczywiście tylko przewlekłej, tudzież cyklofrenii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘afekt patologiczny’

Systematyka chorób psychicznych na tle organicznym

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Obok padaczki samoistnej, która być może, mimo wszystkich wątpliwości, ma swój swoisty czynnik etiologiczny, muszą się w klasie tej znaleźć przypadki różnej etiologii, na obecnym poziomie techniki diagnostycznej nie dające się rozpoznać. Taki sam zarzut można postawić grupie psychopatii i charakteropatii. Niektóre charakteropatie należą niewątpliwie do odpowiednich pod względem etiologii klas. Ale i tutaj wzgląd praktyczny i trzeźwa ocena naszych możliwości diagnostycznych na obecnym poziomie techniki badania skłaniają nas do wyosobnienia takiej odrębnej klasy, której składniki łączą podobieństwo obrazu klinicznego. Jeszcze większą niekonsekwencją  zdaje się być ze stanowiska systematyki wspólne omawiane organicznych charakteropatii z psychopatiami, o których zakłada się, że nie są pochodzenia organicznego,      lecz że są wariantami w zakresie pojęcia normy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘afekt patologiczny’

Systematyka chorób psychicznych na tle organicznym

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Za kryterium rozróżniające służy tutaj ściśle biorąc tradycyjny wzgląd praktyczny, mianowicie zagadnienie pierwotnej sprawności umysłowej. Nie trzeba dowodzić, że sprawdzian ten daleki jest od wymagalnika ścisłości logicznej. Nerwica natręctw zakłóca niewątpliwie pierwotnie czynności myślowe, mimo to zaliczamy ją do nerwic, gdyż. człowiek cierpiący na nią praktycznie biorąc nie jest umysłowo chory.  Z drugiej strony stany hipomaniakalne i poronienie przebiegające depresje endogenne zalicza się do psychoz, chociaż czynności myślowe w pierwszym przypadku mogą być ułatwione, a w drugim przypadku poza spowolnieniem ich toku mogą nie wykazywać cech pierwotnego upośledzenia. Nikomu też nie przychodzi na myśl tych ludzi uważać za umysłowo chorych i stawiać ich w jednym rzędzie ze schizofrenikami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘afekt patologiczny’

Systematyka chorób psychicznych na tle organicznym

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciąż jeszcze do pewnego stopnia sprawą umowną. Pawłow dokonał rozklasyfikowania nerwic, biorąc za sprawdzian momenty patofizjologiczne. Opracował w ten sposób neurastenię, histerię i psychastenię. Niektórzy sądzą, że poza te trzy nerwice nie wolno już wyjść. Stanowisko takie, wypływające czasem z motywów nieistotnych, byłoby niesłuszne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »