Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Pod pewnymi wzgledami gluptacy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pewnymi względami gluptacy i chorzy otępiali są do siebie podobni. Treść obrazków i jedni, i drudzy określają wyliczając szczegóły, a nie będąc zdolni do ujęcia całości, uchwycenia dowcipu i sensu. Różne czynności inte- lektualne ulegają zagładzie w stopniu nierównomiernym. Obowiązuje tu prawo empiryczne, głoszące, że najlepiej rozwinięte i naj dłużej ćwiczone czynności umysłowe naj trwalej utrzymują swoją sprawność. Otępiały we wszystkich ki e- runkach księgowy liczy lepiej niż wielu zdrowych. Znany jest wśród starych psychiatrów przypadek lekarza szachiaty, który zupełnie otępiały, pobijał naj- tęższych przeciwników. Przeważnie tok myślenia jest znacznie zwolniony, cho- ciaż możliwa jest hiperkompensacja tego objawu przy nawarstwionym zespole maniakalnym. Niektórzy chorzy mają trudności przy zmianie tematu rozmowy, co w ciężkim otępieniu zamienia się na perseweracje (iteracje). Na wszystkie dalsze pytania chory daje pierwszą odpowiedź, np. swoje imię i, nazwisko. Cho- rym przychodzi z trudnością zacieśnianie poznania do konkretnych przedmio- tów i dają określenie ogólne, np. na pytanie, kto tu stoi obok, chory odpowiada nie “pielęgniarka”, lecz “kobieta”, na pytanie, gdzie się znajduje, odpowiada: “tutaj” albo: “w jakimś domu”, albo, na pytanie: “skąd pan tu przyszedł; odpowiada, wskazując ręką: “stamtąd” itd. Niektórzy dają tego rodzaju odpo- wiedzi uważając je za zupełnie wystarczające. Inni okazują zakłopotanie i gdy się ich spytać o datę, odpowiadają “nie widziałem dzisiejszej gazety” albo zu- pełnie nie orientując się w celu tych pytań zwracają się z tymże zapytaniem do pielęgniarza lub szukają wzrokiem kalendarza. 4. Bezkrytycyzm wyziera już z poprzednich przykładów. W pewnym przypadku choroby Picka funkcjonariusz pocztowy wykradał z paczek żyw- nościowych zawartość, po prostu jak dziecko, odwracając się do ściany. Bleu- Jer opowiada o paralityku, który w biały dzień ukradł beczkę wina i toczył ją lo domu, po drodze poprosił dwóch policjantów o pomoc i ci z całą uprzej- , mością pomogli mu toczyć beczkę dalej. Otępiali chorzy w szpitalach psychiat- rycznych stale pytają o zwolnienie i zadowalają się byle jaką odpowiedzią. Czasem przy każdej wizycie samorzutnie powiadamiają: “we wtorek przyjdzie moja żona i zabierze mnie do domu”. Przestępstwa popełniane przez organi- ków noszą czasem wyraźne cechy bezkrytycyzmu. [hasła pokrewne: , masło shea, oczyszczanie organizmu, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Pod pewnymi wzgledami gluptacy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podobnie też nie ma preformizmu w znaczeniu fatum dziedziczności, jeżeli -chodzi o zależność czynnościowych zespołów psychotycznych od procesów psy- cheorganicznych z jednej strony i od osobowości prepsychotycznej z drugiej strony. U histeroida może wystąpić w przebiegu porażenia postępującego ze- -spół katatoniczny. U rzekomego epileptoida może w wyniku alkoholizmu prze- wlekłego pojawić się majaczenie drżenne. Rzekomy schizoid po urazie .mózgu może cierpieć na stany pomroczne .Cyklotymik na taki sam uraz może w od- iJowiednich warunkach reaktywnych odpowiedzieć zespołem psychonerwico- wym. Jak z tego widać, powstaje niezliczona liczba możliwych powiązań mię- dzy drugim i trzecim, a także między pierwszym i trzecim okresem etioepige- netycznym; te ostatnie wiążą się zresztą ze sobą zawsze za pośrednictwem okresu drugiego. To znaczy psychoza czynnościowa musi mieć zawsze tło or,.. ganiczne lub reaktywne. Nie do pomyślenia jest delirium lub stan pomroczny lub jakakolwiek inna psychoza czynnościowa, która by wyrastała bezpośred- nio z psychopatii lub z prawidl:owej osobowości. Jeżeli czasem wydaje się, że ostra psychoza katatoniczna lub stan nerwicowy powstał “z niczego”, to zawsze lekarz musi sobie powiedzieć, że nie udało mu się rozporządzalnymi sposobami badania lub drogą wywiadów wykryć tła organicznego albo sytuacji reaktyw- nej. Jest to więc tylko wyrazem niedoskonałości naszych metod badania. W rozpoznaniu etioepigenetycznym zdarzają się więc klasy puste. Wynikają one z naszej klinicznej niewiedzy w konkretnym przypadku, gdyż ex nihilo nihil. [patrz też: , tusz do rzęs, biustonosze do karmienia, okulista ]

Comments Off