Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘filtry do wody’

MIEJSCE PSYCHIATRII WSROD NAUK BIOLOGICZNO-LEKARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MIEJSCE PSYCHIATRII WSROD NAUK BIOLOGICZNO-LEKARSKICH Psychiatria w ciągu wielu stuleci i nawet do nie tak dawnych czasów była specjalnością lekarską odosobnioną od innych dyscyplin. Wprawdzie żywe sto- sunki łączyły ją z psychologią, nie trzeba jednak zapominać, że psychologia dopiero od niedawna wywalcza sobie miejsce wśród nauk przyrodniczych, a w pewnych środowiskach wciąż jeszcze bywa uważana za dyscyplinę tylko humanistyczną. Metodą jej bywała tylko introspekcja. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że czynności psychiczne prawidłowe lub nieprawidłowe nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od czynności całego ustroju żywego, zwłaszcza mózgu. Jak długo w nauce panował wirchowianizm, umiejscawiający w komór- kach i w narządach czynności ustroju, tak długo trudno było znaleźć łączność i wspólny język psychiatrii z innymi dziedzinami patofizjologii. Ze stanowiska tej teorii nie udało się wytłumaczyć ani wpływu czynników psychicznych na powstawanie zmian anatomopatologicznych w odległych od mózgu narządach ani na odwrót, powstawania chorób psychicznych w przebiegu ogólnych cho- rób somatycznych. Teoria nerwizmu Botkina-Pawłowa-Bykowa ujmuje ustrój ludzki jako niepodzielną całość. Czynności wszystkich narządów zależą w ostateczności od kory mózgowej. Układ korowo-trzewiowy warunkuje równowagę czynności całego ustroju, a jego rozprzężenie staje się powodem zaburzeń odległych od mózgu narządów. Rożynek zestawił na podstawie piśmiennictwa i własnego do- świadczenia szereg spostrzeżeń świadczących o powstawaniu chorób somatycz- nychz przyczyn psychicznych. I tak np. 1/5 chorych na serce podaje, że po- gorszenie z objawami ciężkiej niewydolności nastąpiło po przejściach nerwo- wych. Niektóre choroby, jak cukrzyca, stwardnienie naczyń wieńcowych i za- wał mięśnia sercowego, występują często u ludzi prowadzących nerwowy tryb życia, jak lekarze, handlowcy, maszyniści kolejowi. Pewne choroby, np. wrzód żołądka, występowały podczas wojny częściej, a: przebicie i krwotok wrzodu trawiennego, np. podczas nalotu. W czasie drugiej wojny światowej spostrze- gano takich przypadków znacznie więcej niż w czasie pierwszej wojny. Przy- padki takie dotyczyły głównie ludzi pełnych energii. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty zębów, filtry do wody ]

Comments Off