Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Lekarze fizjoterapełci

Posted in Uncategorized  by admin
January 16th, 2017

fizjo_3[1]Są w życiu każdego człowieka sytuacje, w których nie możemy obejść się pomocy osób świadczących usługi w zakresie uśmierzania bólu czy powrotu do pełnej sprawności fizycznej. W momentach, w których czujemy się naprawdę źle, dokucza nam własna niezaradność ruchowa, w sukurs przychodzi fizjoterapia. Mamy z nią do czynienia nie tylko wówczas, gdy dochodzimy do siebie po przebytych operacjach czy kontuzjach, w ramach rehabilitacji medycznej. Jest nam również niezbędna wtedy, gdy chcemy zapobiegać postępom czy nawrotom jakiejś choroby. A co ciekawe, jest tak od wieków – fizjoterapia i jej przydatność były już wzmiankowane przez Konfucjusza, a Hipokrates wskazywał na zalety stosowania codziennych zajęć gimnastycznych. Oczywiście, w dzisiejszych czasach rehabilitacja medyczna jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Zwróćmy uwagę, że w fizjoterapii możemy rozróżnić takie działy jak np. balneoterapia, hydroterapia czy masaż leczniczy. Nie można pominąć także fizykoterapii, ergoterapii czy klimatoterapii.

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Lekarze fizjoterapełci

Posted in Uncategorized  by admin
January 16th, 2017

Zapobieganie i leczenie. Chodzi tu o rozległą dziedzinę, przekra- czającą znacznie ramy niniejszej książki; poświęconej wyłącznie psychiatrii kli- nicznej. Zapobieganie nerwicom leży w dziedzinie lekarsko-społecznej i obej- muje w jego maksymalnym programie – jak podnosi Frąckowiak, 1955 – na- wet zagadnienie przemian społecznych, wyzwalających człowieka spod ucisku, zapewniających mu pracę i należyte warunki bytowe w atmosferze pokoju, swobody i bezpieczeństwa. Walka z lękiem nie jest tylko kwestią osobniczego lecznictwa, jest bowiem zagadnieniem lekarsko-społecznym o zasięgu niemal bezgranicznym. Leki i sposoby leczenia, które podajemy w osobnym rozdziale, staną się skuteczne w całej pełni, gdy urzeczywistni się marzenie ludzkości o doskonałym społeczeństwie. Może wówczas w ogóle nie będzie nerwic albo staną się one rzadkością. Zapobieganie nerwicom i ich leczenie nie może się ograniczać tylko do psychiatrii. Nie ma takiej dziedziny medycyny, w której by mogło nie być zagadnienia nerwic. Wszyscy lekarze muszą znać zasady psycheprofilaktyki i psychoterapii. Rozlegle te problemy nie mogły się zmieścić w “Psychiatrii Klinicznej”. Dla- tego przedstawione zostały w osobnej książce pt. “Psychoterapia w praktyce ogólnoiekarskiej”, Warszawa, PZWL, 1964. Nie omawiamy tutaj również leczenia nerwic płciowych, ponieważ jest od- rębna publikacja pt. “Nerwice płciowe”, Warszawa, PZWL, 3 wydanie 1960. [przypisy: , fizjoterapia, Karmy dla psów, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries