psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Miejsce psychiatrii wśród nauk biologiczno-lekarskich

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Psychiatria w ciągu wielu stuleci i nawet do nie tak dawnych czasów była specjalnością lekarską odosobnioną od innych dyscyplin. Wprawdzie żywe stosunki łączyły ją z psychologią, nie trzeba jednak zapominać, że psychologia dopiero od niedawna wywalcza sobie miejsce wśród nauk przyrodniczych, a w pewnych środowiskach wciąż jeszcze bywa uważana za dyscyplinę tylko humanistyczną. Metodą jej bywała tylko introspekcja. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że czynności psychiczne prawidłowe lub nieprawidłowe nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od czynności całego ustroju żywego, zwłaszcza mózgu. Jak długo w nauce panował wirchowianizm, umiejscawiający w komórkach i w narządach czynności ustroju, tak długo trudno było znaleźć łączność i wspólny język psychiatrii z innymi dziedzinami patofizjologii. Ze stanowiska tej teorii nie udało się wytłumaczyć ani wpływu czynników psychicznych na powstawanie zmian anatomopatologicznych w odległych od mózgu narządach ani na odwrót, powstawania chorób psychicznych w przebiegu ogólnych chorób somatycznych. Teoria nerwizmu Botkina Pawłowa Bykowa ujmuje ustrój ludzki jako niepodzielną całość. Czynności wszystkich narządów zależą w ostateczności od kory mózgowej. Układ korowotrzewiowy warunkuje równowagę czynności całego ustroju, a jego rozprzężenie staje się powodem zaburzeń odległych od mózgu narządów. Rożynek zestawił na podstawie piśmiennictwa i własnego do- świadczenia szereg spostrzeżeń świadczących o powstawaniu chorób somatycznych z przyczyn psychicznych. I tak np. 1/5 chorych na serce podaje, że po- gorszenie z objawami ciężkiej niewydolności nastąpiło po przejściach nerwowych. Niektóre choroby, jak cukrzyca, stwardnienie naczyń wieńcowych i za- wał mięśnia sercowego, występują często u ludzi prowadzących nerwowy tryb życia, jak lekarze, handlowcy, maszyniści kolejowi. Pewne choroby, np. wrzód żołądka, występowały podczas wojny częściej, a: przebicie i krwotok wrzodu trawiennego, np. podczas nalotu. W czasie drugiej wojny światowej spostrzegano takich przypadków znacznie więcej niż w czasie pierwszej wojny. Przypadki takie dotyczyły głównie ludzi pełnych energii. [przypisy:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Miejsce psychiatrii wśród nauk biologiczno-lekarskich

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Wiadomo już dzisiaj, że strach i stałe napięcie nerwowe powodują podwyższenie ciśnienia krwi do 200 mm Hg i wyżej. U osób podnieconych poziom jodu we krwi powiększa się o 20-50%, a nawet o 100%, może więc dbałość do takich wartości jak w chorobie Basedowa. Poziom cukru może się podnieść dwukrotnie i więcej, podobnie też poziom cholesterolu, natomiast poziom wapnia spada. Podczas gniewu i innych wzruszeń zwiększa się poziom adrenaliny we krwi. Pobudzenie psychiczne powoduje też wzmożenie przemiany materii o 25-90%, z równoczesnym ubytkiem wagi. Badania takie wykonywano głównie na szczurach, lecz takie same zmiany zachodzą i u człowieka. Podniecenie nerwowe powoduje również leukocytozę i policytemię. Stwierdzono doświadczalnie, że gniew wywołuje zastój żółci, a lęk, radość lub smutek wzmagają   jej wydzielanie. U świnek morskich stwierdzono, że pod wpływem ciągłego strachu zapadają one łatwiej na sztuczne zakażenie aniżeli zwierzęta kontrolne. Zgadza się to ze spostrzeżeniem, że zawartość opsonin we krwi jest kontrolowana przez ośrodki mózgowe. W hipnozie                         po wmówionym drogą sugestii posiłku sok żołądkowy oddziałuje tak samo jak po rzeczywistym spożyciu. Podobnie też po wmówionym piciu występuje rozrzedzenie krwi i zwiększa się diureza. Także regulacja ciepłoty przedstawia się tak samo w stanach .sugestywnego oziębienia            i przegrzewania jak w rzeczywistych warunkach. Zmiany odczynów ustroju pod wpływem czynników psychicznych wyrażają się nie tyle odchyleniami jakościowymi co wahaniami ilościowymi w stosunku do przeciętnego stanu przemiany (homeoeostasis). Podstawą tej współzależności psychofizjologicznej jest nierozerwalna całość ustroju. [przypisy:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries