Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘kurs sep’

Sam stopien wypelnienia pecherza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sam stopień wypełnienia pęcherza nie ma znaczenia rozstrzygającego, jak to często się mniema w myśl poglądów mechanistycznych. Często można zau- uważyć, że zakaz spożywania przed spoczynkiem nocnym większych ilości płynu nie tylko nie pomaga, ale nawet szkodzi. Raczej stać trzeba dzisiaj na stano- wisku, że duża ilość płynu w pęcherzu dziecka, zwłaszcza starszego, łatwiej doprowadzi do obudzenia. Dietetyczne ograniczanie płynu raczej zwiększa skład- .nik lękowy cierpienia. Szkodliwie wpływają wszelkie sugestie otoczenia, które mimo woli wpajają dziecku przeświadczenie fatalizmu zaburzenia. Tak dzia- łają i złe i dobre sposoby wychowawcze, np. groźba chłosty, przewidywanie wstydu, ale także przygotowanie w rodzaju podkładania pod prześcieradło ce- raty, trzymania w pogotowiu “na wszelki wypadek” suchego prześcieradła i bie- “Iizny na zmianę, słowa matki w rodzaju: “jak się zmoczysz to zarazmnie obudź, bo niezdrowo jest leżeć w mokrym” itd. Sposoby takie stanowią sygnał wa- runkowy, który w swoim czasie wśród snu wyzwoli nieuchronnie spaczony odruch warunkowy w postaci zmoczenia. Z badań Stirnimanna wynika, że kontrola kory mózgowej nad pęcherzem zaczyna się już bardzo wcześnie, nawet w pierwszych miesiącach życia. Na przykład chłopiec l-miesięczny, operowany z powodu stulejki, powstrzymywał do 12 godzin mocz w pęcherzu, jakby chciał uniknąć bolesnej mikcji. Tenże autor zauważył tworzenie się odruchów warunkowych u noworodka już po 2 tyg. np. opróżnienie się pęcherza w związku z rozpowiciem, a więc jako od- ruch na ochłodzenie. Już wcześnie można zauważyć u niemowlęcia niepokój i kwilenie, gdy się zmoczyło, a także bezpośrednio przed oddaniem moczu. Po oddaniu moczu lub po przewinięciu pojawia się uśmiech zadowolenia i nastę- puje uspokojenie. Jeżeli się o dziecko nie dba, może się ono przyzwyczaić do leżenia w zmoczonej bieliźnie. Można niemowlę łatwo wychować na enuretyka, a więc wyrobić u niego fałszywe odruchy warunkowe. Bywa to wówczas, gdy wkrótce po zmoczeniu się dziecko widzi uśmiechniętą twarz matki i słyszy piesz- czotliwe słowa. Po jakimś czasie można spostrzec, że dziecko wysadzone na noc- nik nie oddaje moczu, przetrzymuje mocz w pęcherzu, a zanieczyszcza się wkrótce po spowinięciu. Wychowanie dziecka, czyli wyrabianie w nim popraw- nych odruchów warunkowych, musi się więc rozpoczynać od pierwszych mie- sięcy życia. Istota postępowania psychagogicznego polega na wpajaniu niemow- lęciu skojarzenia między wysadzaniem na nocnik, a opróżnianiem pęcherza. [przypisy: , olejek cbd, depilacja laserowa Łódź, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Sam stopien wypelnienia pecherza nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie w histerii uchodzi również za pomyślne. Każdy objaw histeryczny da się usunąć, jeżeli jednak utrzymują się nadal warunki reaktywne, które doprowa- dziły do objawów histerii, to każdej chwili będzie groził nawrót. Uporczywa ciężka histeria każe podejrzewać głębsze tlo, nie dostrzeżone być może wskutek tego, że w oczy rzucają się bujne objawy czynnościowe. Rokowanie wiąże się wówczas z wykryciem i możliwością leczniczego opanowania tej sprawy podstawowej. Znacznie poważniej przedstawia się rokowanie w nerwicach lękowych i rucho- wych. Opanowanie lecznicze objawów zależy tutaj od możliwości rozwiązania sytuacji warunkowo-konfliktowej, która stala się źródłem objawu nerwicowego. Klasycznie możliwość ta zachodzi w leczeniu moczenia mimowolnego, jeżeli potra- fimy zmienić dziecku warunki środowiskowe. Najgorzej przedstawia się rokowanie w fobiach ariankastycznych i w natręctwach myślowych, jeżeli nie mamy warunków do zastosowania metod możliwych tylko w klinice lub w szpitalu. Lekarz praktyk zaczyna zawsze od leków przeciwlękowych (anxioLytica) i trankwilizatorów, które w glównej mierze zresztą zawdzięczają swoją skuteczność sugestii ukrytej. Nie ulega już dzisiaj wątpliwości, że ciężkie stany anankastyczne wyrastają zawsze na podlożu zmian organicznych. Z doświadczeń Kliniki Chorób Psychicznych w Gdańsku wy- nika jednak, że rokowanie nawet w tych organicznych przypadkach bynajmniej nie przedstawia się tak niepomyślnie, jak to było do niedawna. Radykalnym sposobem okazało się leczenie śpiączkami atropinowymi. Nawet zastarzałe, ciężkie natręctwa myślowo-ruchowe ustępują albo całkowicie, albo w rtak znacznym stopniu, że chory może powrócić do normalnego życia. Technikę atropinoterapii podamy później. Tra- dycyjnie zalicza się wciąż jeszcze lżejsze przypadki natręctw myślowych do nerwic, lecz czynimy to w praktyce tylko z braku przeciwdowodów. W przypadkach ner- wicy natręctw, jeżeli nie mamy możliwości leczenia klinicznego, możemy zawsze liczyć na przebieg poronny niektórych lżejszych postaci. Nowoczesne leki psycholeptyczne, które okazały się rewelacją w leczeniu psychoz, w dziedzinie leczenia nerwic nie odznaczyły się niczym szczególnym i nie wpłynęły na rokowanie. Raczej zarzuca się im, że przyczyniły się w ogromnej mierze do rozpowszechnienia farmakomanii. To samo dotyczy w jeszcze wyższym stopniu, tzw. leków ataraktycznych. Ich skuteczność opiera się głównie na psychoterapii. W prak- tyce przydatne bywa ich dzialanie uspokajające lub przeciwlękowe. W dalszym ciągu jednak rokowanie terapeutyczne zależy od zdolności psychoterapeutycznych lekarza. [przypisy: , kurs sep, ortodonta, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries