Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z danych fizjologii wiadomo, że kora mózgowa zapoczątkowuje tylko proces oddania moczu. Dalszy ciąg opróżnienia pęcherza odbywa się już automatycznie, bez dowolnych impulsów. Dowolne impulsy mogą jednak potęgować nasilenie tego procesu lub każdej chwili go przerwać. Automatyczną stroną mikcji zawiaduje we- getatywny ośrodek w podwzgórzu na dnie komory trzeciej. W ten sposób tłumaczyć można znane zjawisko, że silne stany wzruszeniowe, np. nagły przestrach, bardziej trwały stan lękowy, ale też i niespodziewana uciecha, mogą czasem wywołać parcie na mocz, a nawet mimowolne oddanie moczu. Wskutek połączeń kojarzennych między podwzgórzem a korą mózgową różne zjawiska psychiczne miewają wyraźny wpływ na czynność oddawania moczu. Czasem samo wyobrażenie pewnej sytuacji, sama myśl o oddawaniu moczu mogą już spowodować parcie na mocz. Także odwrotna możliwość wchodzi w grę. Usilne zaprzątnięcie się jakimś zagadnieniem doprowadza często do przetrzymania w pęcherzu nawet nadmiernych ilości moczu, przy czym w ciągu wielu godzin może nie zjawić się uczucie parcia. Podobnie bywa, gdy prze- bywamy w takich warunkach, że w ciągu nawet kilkunastu i więcej godzin nie może być mowy o oddaniu moczu.. Dochodzi wówczas do stanu zahamowania i parcie •na mocz nie pojawia się. Natomiast czasem u osobników pobudliwych i u dzieci, bez- pośrednia walka z przykrym parciem na mocz może się skończyć niepowodzeniem. Kora mózgowa ma więc ponad wszelką wątpliwość znaczenie nadrzędne w stosunku -do ośrodków podwzgórza, a także ośrodków lędźwiowo-krzyżowych rdzenia, których -odruchowa samorządność ma określone granice. Moczenie mimowolne występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. Jest wiele prób wyjaśnienia tego zjawiska. Na ogół przypuszcza się, że anatomiczno-fizjolo- giczne warunki ułatwiają móczenie u chłopców, ponieważ cewka moczowa jest u płci męskiej ściśle związana z częściami płci owymi. Podrażnienia płciowe łatwiej więc promieniują na aparat moczowy i mogą się przyczyniać do zwiększenia pobudli- wości, od której niewątpliwie zależy moczenie nocne. U dziewcząt natomiast opróż- nianie pęcherza jest fizjologicznie prostsze, bardziej bezpośrednie, nie tak bardzo więc podatne na podrażnienie części płciowych, Nie trzeba jednak zapominać, źe istotną rolę odgrywają podrażnienia neurogenne ośrodkowego typu psychonerwf- cowego, jednakże opisane powyżej różnice anatomo-fizjologiczne sprzyjają częst- szemu występowaniu sprawy u płci męskiej. Inne bodźce proprioceptywne nie są zależne od płci. Tak np. zimno, także łaskotanie i swędzenie mogą wywoływać par- cie na mocz poprzez ośrodki rdzeniowe. U dzieci cierpiących na skazę pokarmową można zauważyć moczenie nocne w okresie obostrzenia sprawy, np. po spożyciu gatunków białka, na które dziecko jest uczulone. Dlatego w każdym przypadku moczenia nocnego należy zbadać dziecko w kierunku skazy pokarmowej i innych stanów alergicznych, które stanowić mogą podłoże organiczne odczynu psychener- wicowego. Wiadomo bowiem, że pobudliwość nerwowa dzieci zwiększa się znacznie w zależności od tego rodzaju czynników. [przypisy: , catering dietetyczny, odwrócona osmoza, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia możliwe jest również na innej drodze. W Niemczech wyrabia się aparat “Uroflex”, który budząc dziecko konsek- wetnie i natychmiast zaraz po zmoczeniu, wytwarza korzystne odruchy warunkowe i działa psycholeczniczo. Na Węgrzech Gereb (1960) skonstruował elektrorriczny aparat “Enurograf” czuły na najlżejszą wilgoć. Aparat zapisuje rytm moczenia nocnego i reaguje dzwonkiem na wilgoć. Ponieważ moczenie Występuje zawsze o tej samej porze, można po pewnym czasie przestawić aparat w ten sposób, że budzi on dziecko automatrcznie tuż przed zmoczeniem się. Budzik ten zdał już w praktyce egzamin.
MIMOWOLNE ZANIECZYSZCZANIE SIĘ KAŁEM (ENKOPRESIS) Jest to sprawa analogiczna do moczenia mimowolnego, jednakże znacznie rzadsza. Samoistne oddawanie kału pod siebie jest w okresie niemowlęcym zjawiskiem fizjologicznym. Staje się zjawiskiem patologicznym, jeżeli trwa poza ten okres. I tutaj mówi się o enkopresis primaria, jeżeli zachodzi nieprzerwana CIągłość zanieczyszczania się kałem od okresu niemowlęcego, i o enkopresis secundaria, jeżeli dziecko już nauczyło się zgłaszać swoją potrzebę, a po pew- nym okresie bezobjawowym popada pod tym względem ponownie w stan nie- mowlęcy. Enkopresis i enuresis nierzadko występują równocześnie u tego sa- mego dziecka. I tutaj wykluczamy z zakresu tego pojęcia przypadki nietrzy- mania kału (incontinentia alvi) na tle zmian organicznych. Zanieczyszczanie się kałem jest więc również psychonerwicą. Przypadek taki możs się zresztą zdarzyć normalnemu dziecku, np. w razie biegunki, przy• zbyt” silnym parciu na stolec i niemożności bezzwłocznego udania się do ustępu. O patologii mó- wimy wówczas, gdy przypadki takie powtarzają się uporczywie. I tutaj może chodzić o zanieczyszczanie się w nocy i w dzień. [podobne: , badania psychologiczne, witamina b6, odwrócona osmoza ]

Comments Off

« Previous Entries