Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Braithwaite (1950) podał wyniki badań 81 dzieci w wieku 4-13 lat, z tego 53 chłop- ców i 28 dziewcząt. W statystyce Battyego (1948) stosunek płci był odwrotny, a Shel- don (1944) stwierdził tę samą częstość u obojga płci, jeśli chodzi o dzieci malutkie. Braithwaite stwierdził u 8 dzieci alergię, u 22 chłopców stan po obrzezaniu, u 18 zlepy napletkowe, u 2 hypospadiasis, u 3 strictura urethrae, u 3 meatitis, u 1 balanitis, u l stulejkę. Spośród• dziewcząt 18 miało vulvovaginitis, 5 zakażenie dróg moczo- wych. Badaniem przez odbytnicę stwierdzono wśród 48 dzieci tylko u 12 prawidłowe stosunki, u 27 – nadmiar kału, u 6 – silny zwieracz, u 3 – tkliwość stercza. Przy cystometrii okazało się na 39 przypadków, że u enuretyków pęcherz kurczy .się przy prawidłowym ciśnieniu, ale przy małej zawartości moczu. Tarń dwudzielną stwier- dzono u 6 dzieci, a więc w tym samym odsetku co u dzieci nie cierpiących na mo- czenie samoistne. Stwierdzono, że większość dzieci udaje się na spoczynek nocny z pełną prostnicą, stąd duże znaczenie zapobiegawcze wypróżnienia przed spaniem. Już dawniej stwierdzono, że u wielu dzieci pęcherz napełnia się wkrótce po udaniu do lóżka, co niektórzy tłumaczą gromadzeniem się płynu tkankowego w dolnej po-• łowie ciała w postawie wyprostnej za dnia. Stąd zalecenie, aby dzieciom w ciągu pół godziny przed uśnięciem czytać bajki, a następnie skłonić je do oddania moczu. Zwykle mówiąc o enuesis ma się na myśli moczenie nocne. Bywa jednak, chociaż rzadko, także moczenie dzienne. E. Weigl stwierdził wśród 215 cho- rych: 83,5% – enuresis nocturna, 31,00% – enuresis diurna oraz 13,50% – postaci mieszanych (za Tramerem). Rozróżnia się też moczenie pierwotne od wtórnego. Pierwotne zachodzi wówczas, gdy moczenie stanowi nieprzerwane przedłuże- nie fizjologicznego okresu moczenia niemowlęcego. O moczeniu wtórnym mówimy w tych przypadkach, gdy między tym okre- sem fizjologicznym a pojawieniem się moczenia patologicznego była przerwa, która może trwać różnie długo, przeważnie kilka lat. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeśli urazy psychiczne trwają dłuż-• szy czas, jak to bywało w czasie wojny, to obraz histologiczny jądra może się stać podobny do obrazu widywanego u zwierząt poza okresem godowym. Zmiany można stwierdzić także w przyjądrzach i pęcherzykach nasiennych, a nawet. może ustać wplyw wewnątrzwydzielniczy jąder na wtórne cechy płciowe. U ko- biet ciężkie sytuacje lękowe wywołują ustanie miesiączkowania, co polega na. nagłym zahamowaniu procesu dojrzewania nowych pęcherzyków, po czym ciałko żółte, d ile jest obecne, szybko zanika; Jeżeli w chwili urazu psychicz- nego jest dojrzały pęcherzyk, to “zwykle nie pęka on, lecz zanika, a jeżeli pęknie, to nie zmienia się w ciałko żółte. Wówczas czasem powstaje tzw. cor- pus fuscum, nie wydzielające progesteronu. W wyniku ustania czynności jajni- ków błona śluzowa narządów płciowych przestawia się na czas spoczynku, wo- bec czego nie dochodzi do miesiączki. W pewnych przypadkach dochodzi do tzw. cichej owulacji, której nie towarzyszy miesiączkowanie, lecz możliwe jest wówczas zajście w ciążę. Błona śluzowa macicy jest więc w dużym stopniu nie- zależna od jajników. Widać, to jeszcze wyraźniej w tych przypadkach, w których pod wpływem nagłego urazu psychicznego, np. przestrachu, pojawia się krwawienie. Wystę- puje ono bez względu na stan jajników i błony śluzowej macicy, gdyż możliwe jest nawet przy jej stanie zanikowym (per diapedesin). Nie jest to miesiączka, lecz sanguinatio anovulatoria psychogenes. Pod wpływem silnego strachu krew może się pojawić i w jajnikach, mianowicie tam, gdzie są resztki ciałka żółtego- lub w miejscu pęcherzyków atretycznych. Jeżeli wstrząsające przeżycia trwają dłużej, to nawet pęcherzyki pierwotne ulegają zmikowi i jajniki zmniejszają się jak u starej kobiety. U kobiet po 35 r. ż. częstd nie dochodzi do regeneracji i pozostaje stan jak po przekwitaniu. U młodych kobiet, gdy przeminą urazy psychiczne, zaczyna się od nowa dojrzewanie pęcherzyków i jajeczkowanie. Ale nawet wówczas oocyty często są tak osłabione, że w razie zapłodnienia mogą powstać wady rozwojowe płodu oraz porody martwe. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, powiększanie piersi, olej do włosów ]

Comments Off