Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z danych fizjologii wiadomo, że kora mózgowa zapoczątkowuje tylko proces oddania moczu. Dalszy ciąg opróżnienia pęcherza odbywa się już automatycznie, bez dowolnych impulsów. Dowolne impulsy mogą jednak potęgować nasilenie tego procesu lub każdej chwili go przerwać. Automatyczną stroną mikcji zawiaduje we- getatywny ośrodek w podwzgórzu na dnie komory trzeciej. W ten sposób tłumaczyć można znane zjawisko, że silne stany wzruszeniowe, np. nagły przestrach, bardziej trwały stan lękowy, ale też i niespodziewana uciecha, mogą czasem wywołać parcie na mocz, a nawet mimowolne oddanie moczu. Wskutek połączeń kojarzennych między podwzgórzem a korą mózgową różne zjawiska psychiczne miewają wyraźny wpływ na czynność oddawania moczu. Czasem samo wyobrażenie pewnej sytuacji, sama myśl o oddawaniu moczu mogą już spowodować parcie na mocz. Także odwrotna możliwość wchodzi w grę. Usilne zaprzątnięcie się jakimś zagadnieniem doprowadza często do przetrzymania w pęcherzu nawet nadmiernych ilości moczu, przy czym w ciągu wielu godzin może nie zjawić się uczucie parcia. Podobnie bywa, gdy prze- bywamy w takich warunkach, że w ciągu nawet kilkunastu i więcej godzin nie może być mowy o oddaniu moczu.. Dochodzi wówczas do stanu zahamowania i parcie •na mocz nie pojawia się. Natomiast czasem u osobników pobudliwych i u dzieci, bez- pośrednia walka z przykrym parciem na mocz może się skończyć niepowodzeniem. Kora mózgowa ma więc ponad wszelką wątpliwość znaczenie nadrzędne w stosunku -do ośrodków podwzgórza, a także ośrodków lędźwiowo-krzyżowych rdzenia, których -odruchowa samorządność ma określone granice. Moczenie mimowolne występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. Jest wiele prób wyjaśnienia tego zjawiska. Na ogół przypuszcza się, że anatomiczno-fizjolo- giczne warunki ułatwiają móczenie u chłopców, ponieważ cewka moczowa jest u płci męskiej ściśle związana z częściami płci owymi. Podrażnienia płciowe łatwiej więc promieniują na aparat moczowy i mogą się przyczyniać do zwiększenia pobudli- wości, od której niewątpliwie zależy moczenie nocne. U dziewcząt natomiast opróż- nianie pęcherza jest fizjologicznie prostsze, bardziej bezpośrednie, nie tak bardzo więc podatne na podrażnienie części płciowych, Nie trzeba jednak zapominać, źe istotną rolę odgrywają podrażnienia neurogenne ośrodkowego typu psychonerwf- cowego, jednakże opisane powyżej różnice anatomo-fizjologiczne sprzyjają częst- szemu występowaniu sprawy u płci męskiej. Inne bodźce proprioceptywne nie są zależne od płci. Tak np. zimno, także łaskotanie i swędzenie mogą wywoływać par- cie na mocz poprzez ośrodki rdzeniowe. U dzieci cierpiących na skazę pokarmową można zauważyć moczenie nocne w okresie obostrzenia sprawy, np. po spożyciu gatunków białka, na które dziecko jest uczulone. Dlatego w każdym przypadku moczenia nocnego należy zbadać dziecko w kierunku skazy pokarmowej i innych stanów alergicznych, które stanowić mogą podłoże organiczne odczynu psychener- wicowego. Wiadomo bowiem, że pobudliwość nerwowa dzieci zwiększa się znacznie w zależności od tego rodzaju czynników. [przypisy: , catering dietetyczny, odwrócona osmoza, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sam stopień wypełnienia pęcherza nie ma znaczenia rozstrzygającego, jak to często się mniema w myśl poglądów mechanistycznych. Często można zau- uważyć, że zakaz spożywania przed spoczynkiem nocnym większych ilości płynu nie tylko nie pomaga, ale nawet szkodzi. Raczej stać trzeba dzisiaj na stano- wisku, że duża ilość płynu w pęcherzu dziecka, zwłaszcza starszego, łatwiej doprowadzi do obudzenia. Dietetyczne ograniczanie płynu raczej zwiększa skład- .nik lękowy cierpienia. Szkodliwie wpływają wszelkie sugestie otoczenia, które mimo woli wpajają dziecku przeświadczenie fatalizmu zaburzenia. Tak dzia- łają i złe i dobre sposoby wychowawcze, np. groźba chłosty, przewidywanie wstydu, ale także przygotowanie w rodzaju podkładania pod prześcieradło ce- raty, trzymania w pogotowiu “na wszelki wypadek” suchego prześcieradła i bie- “Iizny na zmianę, słowa matki w rodzaju: “jak się zmoczysz to zarazmnie obudź, bo niezdrowo jest leżeć w mokrym” itd. Sposoby takie stanowią sygnał wa- runkowy, który w swoim czasie wśród snu wyzwoli nieuchronnie spaczony odruch warunkowy w postaci zmoczenia. Z badań Stirnimanna wynika, że kontrola kory mózgowej nad pęcherzem zaczyna się już bardzo wcześnie, nawet w pierwszych miesiącach życia. Na przykład chłopiec l-miesięczny, operowany z powodu stulejki, powstrzymywał do 12 godzin mocz w pęcherzu, jakby chciał uniknąć bolesnej mikcji. Tenże autor zauważył tworzenie się odruchów warunkowych u noworodka już po 2 tyg. np. opróżnienie się pęcherza w związku z rozpowiciem, a więc jako od- ruch na ochłodzenie. Już wcześnie można zauważyć u niemowlęcia niepokój i kwilenie, gdy się zmoczyło, a także bezpośrednio przed oddaniem moczu. Po oddaniu moczu lub po przewinięciu pojawia się uśmiech zadowolenia i nastę- puje uspokojenie. Jeżeli się o dziecko nie dba, może się ono przyzwyczaić do leżenia w zmoczonej bieliźnie. Można niemowlę łatwo wychować na enuretyka, a więc wyrobić u niego fałszywe odruchy warunkowe. Bywa to wówczas, gdy wkrótce po zmoczeniu się dziecko widzi uśmiechniętą twarz matki i słyszy piesz- czotliwe słowa. Po jakimś czasie można spostrzec, że dziecko wysadzone na noc- nik nie oddaje moczu, przetrzymuje mocz w pęcherzu, a zanieczyszcza się wkrótce po spowinięciu. Wychowanie dziecka, czyli wyrabianie w nim popraw- nych odruchów warunkowych, musi się więc rozpoczynać od pierwszych mie- sięcy życia. Istota postępowania psychagogicznego polega na wpajaniu niemow- lęciu skojarzenia między wysadzaniem na nocnik, a opróżnianiem pęcherza. [przypisy: , olejek cbd, depilacja laserowa Łódź, kurs sep ]

Comments Off