psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Jest to odpowiednik bezwzględnej różnicy w częstości zdarzeń wynoszącej 15 punktów procentowych i liczby potrzebnej do leczenia, aby zapobiec powtórnemu epizodowi 5 (95% CI, 4 do 9). Jednak ten znaczący efekt nie utrzymał się po zaprzestaniu profilaktyki (tabela 2 i wykres 2). Wyniki wszystkich analiz wrażliwości były zgodne z wynikiem pierwotnym. Drugorzędne wyniki
Proporcje pacjentów z powtarzającym się epizodem zapalenia tkanki łącznej w fazie profilaktycznej i podczas fazy kontrolnej przedstawiono w Tabeli 2. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ponadto, predyktory odpowiedzi zostały uwzględnione jako wyniki wtórne w celu zbadania wpływu znanych czynników ryzyka na przewidywanie skuteczności profilaktyki. Analiza statystyczna
Założono zmniejszenie o 50% częstości nawrotów penicyliną w porównaniu z placebo na podstawie testu log-rank dla danych z czasu do zdarzenia, z 80% mocą przy dwustronnym poziomie istotności 5% i oczekiwanym 20% stopa straty do obserwacji. Wcześniejsze badania wykazały możliwy odsetek nawrotów od 30 do 50%, w zależności od populacji i czasu trwania obserwacji.13,14 W przypadku wskaźnika nawrotu w grupie placebo, zastosowaliśmy ostrożne oszacowanie 35% w okresie 3 lat. W wyniku tych obliczeń uzyskano próbkę o wielkości 260 uczestników. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W tym badaniu okazało się, że dawka testosteronu wymagana do zapobiegania niekorzystnym zmianom w różnych środkach znacznie się różni. Gdy aromatyzacja była nienaruszona, nagromadzenie tłuszczu zaczynało się od łagodnego niedoboru gonad gonad (poziom testosteronu około 300 do 350 ng na decylitr), podczas gdy masa beztłuszczowa, powierzchnia mięśni uda i siła mięśni były zachowane do czasu, aż niedobór sterydów gonadowych był bardziej wyraźny (a poziom testosteronu .200 ng na decylitr). Pożądanie seksualne i funkcja erekcji, dwie główne domeny funkcji seksualnych, wykazywały wyraźne wzorce zmian w miarę obniżania poziomu testosteronu w surowicy. Zmienność wrażliwości tkanek na androgeny może być spowodowana polimorfizmem wpływającym na długość powtórzeń poliglutaminy w genie receptora androgenowego, specyficznymi dla tkanki różnicami w ekspresji receptora androgenu lub lokalnego metabolizmu hormonalnego, lub, jak pokazano w niniejszym badaniu, zmienność ról androgenów i estrogenów w regulacji odpowiedzi na tkanki docelowe. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Aktualne podejścia do diagnozowania niedoboru testosteronu nie biorą pod uwagę fizjologicznych konsekwencji różnych poziomów testosteronu, ani tego, czy niedobory testosteronu, estradiolu, czy obydwu odpowiadają za objawy kliniczne. Metody
Dostarczyliśmy 198 zdrowym mężczyznom w wieku od 20 do 50 lat octan gosereliny (w celu stłumienia endogennego testosteronu i estradiolu) i losowo przydzielono im placebo, aby otrzymać żel placebo lub 1,25 g, 2,5 g, 5 g lub 10 g żelu testosteronowego dziennie dla 16 tygodnie. Kolejnych 202 zdrowych mężczyzn otrzymywało octan gosereliny, żel placebo lub żel testosteronowy i anastrozol (aby zahamować konwersję testosteronu do estradiolu). Podstawowymi wynikami były zmiany odsetka tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries