psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Moczenie pierwotne

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W statystyce Weigla moczenie pierwotne występowało trzy razy częściej niż moczenie wtórne. Czas trwania i przebieg tej nerwicy bywają przerozmaite. Są przypadki nieprzerwanego moczenia w ciągu całego życia, tzw. przypadki nieuleczalne. Ale są też osobnicy, u których moczenie się występuje tylko od czasu do czasu, i to bardzo rzadko. Bywa też przebieg niby okresowy długotrwałe okresy uporczywego, conocnego moczenia pojawiają się na przemian z okresami bezobjawowymi. Przy bliższym wniknięciu w warunki środowiskowe można zazwyczaj ustalić zależność od pewnej sytuacji warunkowej, która na drodze psychogennej prowadzi albo do zaostrzenia, albo do ustąpienia objawów. Szczególnie ciężki przebieg miewa sprawa u niedorozwiniętych umysłowo. Zastrzec się jednak trzeba, że nie ma żadnej zależności moczenia nocnego            od ubytków intelektualnych. Niesłuszne jest również dość rozpowszechnione twierdzenie, jakoby zaburzenie to spotykało się szczególnie często     u psychopatów. Zbieżność taką tłumaczymy sobie dzisiaj wprost odwrotnie. Mianowicie dzieci cierpiące na moczenie nocne są przeważnie narażone na ustawiczne przykrości, kary, poniżenie, wstyd i lęk, co skrzywia ich rozwój charakterologiczny i prowadzi do wypaczeń typu psychopatycznego. Niezależnie od wrodzonych cech neuropatycznych, przewlekle urazy tego typu wywierają niewątpliwie ujemny wpływ           na rozwój osobowości. Czynniki wrodzone z nabytymi przeplatają się zazwyczaj do tego stopnia, że w danym przypadku trudno orzec,          które cechy neuropatyczne uważać trzeba za wrodzone, a które za nabyte. Dotyczy to również znanego zjawiska, że moczenie nocne uderzająco często spotykamy w wywiadach epileptyków, a także epileptoidów. Rzecz prosta, wyłączyć tu trzeba możliwość, że oddanie moczu przez sen jest tylko objawem nie zauważonego napadu padaczkowego. [podobne: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa, nerwica ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Moczenie pierwotne

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Z danych fizjologii wiadomo, że kora mózgowa zapoczątkowuje tylko proces oddania moczu. Dalszy ciąg opróżnienia pęcherza odbywa się już automatycznie, bez dowolnych impulsów. Dowolne impulsy mogą jednak potęgować nasilenie tego procesu lub każdej chwili go przerwać. Automatyczną stroną mikcji zawiaduje wegetatywny ośrodek w podwzgórzu na dnie komory trzeciej. W ten sposób tłumaczyć można znane zjawisko, że silne stany wzruszeniowe, np. nagły przestrach, bardziej trwały stan lękowy, ale też i niespodziewana uciecha, mogą czasem wywołać parcie na mocz, a nawet mimowolne oddanie moczu. Wskutek połączeń kojarzennych między podwzgórzem a korą mózgową różne zjawiska psychiczne miewają wyraźny wpływ na czynność oddawania moczu. Czasem samo wyobrażenie pewnej sytuacji, sama myśl                o oddawaniu moczu mogą już spowodować parcie na mocz. Także odwrotna możliwość wchodzi w grę. Usilne zaprzątnięcie się jakimś zagadnieniem doprowadza często do przetrzymania w pęcherzu nawet nadmiernych ilości moczu, przy czym w ciągu wielu godzin może nie zjawić się uczucie parcia. Podobnie bywa, gdy przebywamy w takich warunkach, że w ciągu nawet kilkunastu i więcej godzin nie może być mowy o oddaniu moczu. Dochodzi wówczas do stanu zahamowania i parcie na mocz nie pojawia się. Natomiast czasem u osobników pobudliwych i u dzieci, bezpośrednia walka z przykrym parciem na mocz może się skończyć niepowodzeniem. Kora mózgowa ma więc ponad wszelką wątpliwość znaczenie nadrzędne w stosunku do ośrodków podwzgórza, a także ośrodków lędźwiowokrzyżowych rdzenia, których odruchowa samorządność ma określone granice. Moczenie mimowolne występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. Jest wiele prób wyjaśnienia tego zjawiska. Na ogół przypuszcza się, że anatomicznofizjologiczne warunki ułatwiają moczenie u chłopców, ponieważ cewka moczowa jest u płci męskiej ściśle związana z częściami płci owymi. Podrażnienia płciowe łatwiej więc promieniują na aparat moczowy            i mogą się przyczyniać do zwiększenia pobudliwości, od której niewątpliwie zależy moczenie nocne. U dziewcząt natomiast opróżnianie pęcherza jest fizjologicznie prostsze, bardziej bezpośrednie, nie tak bardzo więc podatne na podrażnienie części płciowych. Nie trzeba jednak zapominać, że istotną rolę odgrywają podrażnienia neurogenne ośrodkowego typu psychonerwicowego, jednakże opisane powyżej różnice anatomofizjologiczne sprzyjają częstszemu występowaniu sprawy u płci męskiej. Inne bodźce nie są zależne od płci. Tak np. zimno, także łaskotanie i swędzenie mogą wywoływać parcie na mocz poprzez ośrodki rdzeniowe. U dzieci cierpiących na skazę pokarmową można zauważyć moczenie nocne w okresie obostrzenia sprawy, np. po spożyciu gatunków białka, na które dziecko jest uczulone. Dlatego  w każdym przypadku moczenia nocnego należy zbadać dziecko w kierunku skazy pokarmowej i innych stanów alergicznych, które stanowić mogą podłoże organiczne odczynu psychonerwicowego. Wiadomo bowiem, że pobudliwość nerwowa dzieci zwiększa się znacznie w zależności      od tego rodzaju czynników. [przypisy:  psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa, nerwica ]

Comments Off

« Previous Entries