psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘psychoterapeuta’

Alergie po obrzezaniu u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Braithwaite (1950) podał wyniki badań 81 dzieci w wieku 4-13 lat, z tego 53 chłopców i 28 dziewcząt. W statystyce Battyego (1948) stosunek płci był odwrotny, a Sheldon (1944) stwierdził tę samą częstość u obojga płci, jeśli chodzi o dzieci malutkie. Braithwaite stwierdził u 8 dzieci alergię, u 22 chłopców stan po obrzezaniu, u 18 zlepy napletkowe, u 2 hypospadiasis, u 3 strictura urethrae, u 3 meatitis, u 1 balanitis, u 1 stulejkę. Spośród dziewcząt 18 miało vulvovaginitis, 5 zakażenie dróg moczowych. Badaniem przez odbytnicę stwierdzono wśród 48 dzieci tylko                u 12 prawidłowe stosunki, u 27  nadmiar kału, u 6  silny zwieracz, u 3  tkliwość stercza. Przy cystometrii okazało się na 39 przypadków,                    że u enuretyków pęcherz kurczy się przy prawidłowym ciśnieniu, ale przy małej zawartości moczu. Tarń dwudzielną stwierdzono u 6 dzieci,       a więc  w tym samym odsetku co u dzieci nie cierpiących na moczenie samoistne. Stwierdzono, że większość dzieci udaje się na spoczynek nocny z pełną prostnicą, stąd duże znaczenie zapobiegawcze wypróżnienia przed spaniem. Już dawniej stwierdzono, że u wielu dzieci pęcherz napełnia się wkrótce po udaniu do łóżka, co niektórzy tłumaczą gromadzeniem się płynu tkankowego w dolnej połowie ciała w postawie wyprostnej za dnia. Stąd zalecenie, aby dzieciom w ciągu pół godziny przed uśnięciem czytać bajki, a następnie skłonić je do oddania moczu. Zwykle mówiąc   o enuesis ma się na myśli moczenie nocne. Bywa jednak, chociaż rzadko, także moczenie dzienne. E. Weigl stwierdził wśród 215 chorych: 83,5% enuresis nocturna, 31,00% enuresis diurna oraz 13,50%  postaci mieszanych (za Tramerem). Rozróżnia się też moczenie pierwotne od wtórnego. Pierwotne zachodzi wówczas, gdy moczenie stanowi nieprzerwane przedłużenie fizjologicznego okresu moczenia niemowlęcego. O moczeniu wtórnym mówimy w tych przypadkach, gdy między tym okresem fizjologicznym a pojawieniem się moczenia patologicznego była przerwa, która może trwać różnie długo, przeważnie kilka lat. [więcej w:  Psycholog Wrocław, diagnoza autyzmu, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapeuta’

Alergie po obrzezaniu u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zapobieganie i leczenie. Chodzi tu o rozległą dziedzinę, przekraczającą znacznie ramy niniejszej książki poświęconej wyłącznie psychiatrii klinicznej. Zapobieganie nerwicom leży w dziedzinie lekarskospołecznej i obejmuje w jego maksymalnym programie  jak podnosi Frąckowiak, 1955  nawet zagadnienie przemian społecznych, wyzwalających człowieka spod ucisku, zapewniających mu pracę i należyte warunki bytowe       w atmosferze pokoju, swobody i bezpieczeństwa. Walka z lękiem nie jest tylko kwestią osobniczego lecznictwa, jest bowiem zagadnieniem lekarskospołecznym o zasięgu niemal bezgranicznym. Leki i sposoby leczenia, które podajemy w osobnym rozdziale, staną się skuteczne w całej pełni, gdy urzeczywistni się marzenie ludzkości o doskonałym społeczeństwie. Może wówczas w ogóle nie będzie nerwic albo staną się one rzadkością. Zapobieganie nerwicom i ich leczenie nie może się ograniczać tylko do psychiatrii. Nie ma takiej dziedziny medycyny, w której        by mogło nie być zagadnienia nerwic. Wszyscy lekarze muszą znać zasady psycheprofilaktyki i psychoterapii. Rozlegle te problemy nie mogły         się zmieścić w Psychiatrii Klinicznej. Dlatego przedstawione zostały w osobnej książce pt. Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej, Warszawa, PZWL, 1964. Nie omawiamy tutaj również leczenia nerwic płciowych, ponieważ jest odrębna publikacja pt. Nerwice płciowe, Warszawa, PZWL, 3 wydanie 1960. [przypisy: Psycholog Wrocław, diagnoza autyzmu, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries