Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

W drugim roku zycia wyrobic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W drugim roku życia wyrobić się musi u dziecka nowy związek czasowy, mianowicie między doznaniem parcia na mocz a zgłoszeniem potrzeby. Odruch ten musi wystąpić w okresie sennego przyćmienia świadomości, po czym dziecko musi odczekać, aż nadejdzie pomoc. Konieczność odczekania ćwiczy zdolność korowego hamowania, wymaga bowiem przetrzymania na jakiś czas parcia na mocz. Dziecko musi się nauczyć zgłaszania potrzeby, gdy tylko parcie na mocz się rozpocznie. Nie powinno ono czekać, aż pęcherz przepełni się nadmiernie. Wychowanie tego odruchu na wczesne podrażnienia ze strony pęcherza zależy od natychmiastowego wysadzenia dziecka, gdy tylko zacznie się przez sen nie- spokojnie poruszać i stękać. Szkodliwe jest natomiast zapobiegawcze wysadza- nie dziecka w nocy, gdy śpi spokojnie. Sposób ten uniemożliwia wytworzenie się odruchu obudzenia na podrażnienie ze strony pęcherza, a zresztą i tak nie prowadzi do celu. Można bowiem zauważyć, że czasem wkrÓtce po skutecznym wysadzeniu w nocy, gdy mocz w pęcherzu nie zdążył się jeszcze w większej ilości nagromadzić, następuje zmoczenie nocne . .Nie zależy ono bowiem od stop- nia wypełnienia pęcherza, o czym się często zapomina. Opanowanie parcia na mocz zdaje się być w ogóle dla dziecka rzeczą trudniejszą niż dla dorosłego, zwrócono bowiem uwagę na fakt, że opróżnienie pęcherza u malutkiego dziecka odbywa się pod znacznie większym ciśnieniem niż u dorosłego. Słusznie podkreśla Tramer, że nie istnieje tzw. “typ enuretyka”. Każde dziecko może się nabawić tego cierpienia, jeżeli otoczenie będzie popełniało w stosunku do niego pewne błędy wychowawcze. Oczywiście bardziej zagro- żone są dzieci neuropatyczne i psychopatyczne, chociaż pierwotność tego uspo- sobienia stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania. “Moczenie zależy nie tyle od charakteru dziecka, ile od charakteru jego otoczenia” (ChristoHel za Tra- merem). Niektórzy widzą ważny czynnik sprzyjający moczeniu nocnemu w nie- spokojnym, zakłóconym śnie, który poprzedza bezpośrednio oddanie moczu. Jeżeli roztoczony jest dozór nad śpiącym dzieckiem, można często zapobiec. w porę zmoczeniu się przez wysadzenie dziecka na nocnik. Inni uważają za ważny czynnik sprzyjający podrażnienia płciowe, wynikające najczęściej ze wspólnego przebywania dziecka z rodzicami w nocy. Stykanie się z życiem płciowym rodziców stanowi niewątpliwie ciężki uraz psychiczny. Spostrzeże- nia tego typu posiadają doniosłość w postępowaniu zapobiegawczym. Ze wszyst- kiego tego wynika, że w przypadkach moczenia nocnego nie powinno się ar- bitralnie wszystkiego sprowadzać do neuropatii lub psychopatii, lecz raczej dokonać szczegółowego badania somatycznego, neurologicznego i społeczno- psychiatrycznego, aby wniknąć w osobnicze warunki, wśród których powstała ta psychonerwica. [przypisy: , tusz do rzęs, Bielizna nocna damska, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

W drugim roku zycia wyrobic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U mężczyzny zachodzą następujące zaburzenia: , 1. Zbyt wczesny wytrysk nasienia (ejaculatio pmematura) nie jest właściwie niczym nieprawidłowym, lecz raczej przejawem tężyzny fizycz- nej. U młodych chłopców i młodych mężczyzn, którzy po raz pierwszy lub po pewnej przerwie podejmują stosunek płciowy, z zasady wytrysk następuje bardzo rychło, zbyt rychło, aby kobieta zdążyła osiągnąć szczytowanie. Nawet ejaculatio ante immissionem penis, a więc właściwy wytrysk przedwczesny, nie jest tutaj niczym patologicznym. Przy regularnych stosunkach płciowych, dość . często powtarzanych, sprawa ta ulega unormowaniu. Zbyt wczesny wytrysk jest wyrazem fizjologicznej nadwrażliwości. Zdarza się jednak nie tylko u ty- pów neuropatycznych, lecz i u naj zdrowszych mężczyzn, że z tym fizjologicz- nym objawem zwiążą się wyobrażenia o niemocy płciowej. Winę ponoszą tutaj popularne broszury uświadamiające i inne nienaukowe informacje, które przed- stawiają w przejaskrawionych barwach skutki uprawianego samogwałtu. Jed- nym z tych skutków miałaby być niemoc płciowa. Występujący raz i drugi wczesny wytrysk, zwłaszcza gdy nastąpi sine frictionibus już w okresie wstęp- nych pieszczot, wytwarza w wyobraźni młodego człowieka przeświadczenie nie- mocy płciowej. Wytwarza się splot autosugestii z zespołem oczekiwania lęko- wego, który powoduje niepowodzenie przy każdym następnym usiłowaniu pod- jęcia stosunku płciowego. Dużo zależy tutaj od partnerki płciowej, której za- chowanie może działać albo uspokajająco, albo rozdrażniająco. W tym okresie wystarczy jedna rozsądna rada światłego doradcy, aby doprowadzić sprawę do porządku. Uspokajająco działa już uświadomienie, że zjawisko leży w zakresie normy. Jeżeli między jednym stosunkiem a drugim nie będzie zbyt dużej przerwy, to każdy następny stosunek będzie trwał dłużej. Powodzenie pierw- szego stosunku uśmierza już stan lękowy, podnosi zachwiane samopoczucie i zapobiega grożącej nerwicy. [podobne: , implanty Warszawa, Zdrowa żywność, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries