Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Jezeli chodzi o systematyke chorób

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli chodzi o systematykę chorób psychicznych na tle organicznym, to tutaj najłatwiej nam zbliżyć się do ideału kryterium etiologiczno-nozolo- gicznego. Jest w tej “warstwie” 15 klas. Sprawdzian etiologiczny tworzy rację bytu w stosunku do 12 klas. W większości przypadków co do etiologii nie ma wątpliwości, czasem hipotetycznie zakłada się jednolitą etiologię, np. w sto- , sunku do schizofrenii, oczywiście tylko przewlekłej, tudzież cyklofrenii. Jed- nolitość etiologiczno-nozologiezna jest niepewna w stosunku do 3 klas: oligo- frenia, padaczka i pląsawica Huntingtona. Nie wierzy się wprawdzie w ist- nienie jednostki nozologicznej takiej jak oligofrenia lub padaczka samoistna, są jednak poważni badacze, którzy uznają istnienie takich jednostek i ich po- glądy muszą być w układzie klasyfikacyjnym uszanowane. To samo dotyczy pląsawicy Huntingtona, która mogłaby być zespołem neurologicznym, zależ- nym od określonego umiejscowienia zmian anatomopatologicznych i wywo- łanym przez czynniki etiologicznie różne. Wpatrując się w nagłówki 15 rozdziałów części omawiającej zaburzenia psy- chiczne na tle organicznym, łatwo zauważyć zachodzenie na siebie niektń- rych klas. Tak np. wśród encefalopatii prowadzących do niedorozwoju umysło- wego znajduje się z konieczności wiele przypadków o określonej etiologii. Są to np. encefalopatie powstałe na tle przebytego zapalenia mózgu, wcześnie doznanego urazu czaszki, wczesnej intoksykacji itd. Przypadki te należałoby porozdzielać między odpowiednie klasy. Jeżeli silą tradycji nie czynimy tego, to tylko ze względów praktycznych. Mianowicie w większości przypadków etiologia – niedorozwoju umysłowego pozostaje dla nas mimo wszelkich wy- siłków nieznana. Obraz kliniczny niedorozwoju umysłowego bez względu na jego genezę jest zaś tak typowy i symptomatologicznie jednolity, że klasa taka musi wciąż j-eszcze z przyczyn praktycznych istnieć. Podobne niedociągnię- cie logiczno-klasyfikacyjne dotyczy padaczki. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, balsam do włosów, uprawnienia sep ]

Comments Off