Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Przy tej sposobnosci warto podniesc,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy tej sposobności warto podnieść, że pojęcie “zespół organiczny” i “proces organiczny” bynajmniej nie pokrywają się ze sobą. Przez zespół rozumiemy pewien szereg objawów klinicznych występujący w powtarzającym się stale składzie. Pojęcie procesu organicznego jest natomiast znacznie obszerniejsze. Są procesy organiczne, które mogą się nie, przejawiać żadnymi objawami kli- nicznymi, jak się bardzo często rzecz ma np. w padaczce lub w stanach po zapaleniu mózgu. Ujemny wynik badań w kierunku zespołu psychoorganicz- nego, włącznie z badaniem neurologicznym, nie uprawnia nas więc do wyłą- czenia procesu organicznego. Hipotetycznie zakłada się np., że na dnie schi- zofrenii przewlekłej i cyklofrenii leżą jakieś nie określone bliżej procesy orga- niczne, chociaż choroby te nie dają objawów zespołu psychoorganicznego, a przynajmniej nie stwierdza się tu podstawowego kompletu objawów psy- choorganicznych. Mówiąc w liczbie pojedynczej “zesp6ł psychoorganiczny” mamy na myśli ogólny zrąb strukturalny, powstały drogą abstrakcji z wielu obrazów klinicz- nych, różniących się między sobą bardzo znacznie. Wszystkie bowiem zespoły psychoorganiczne z rozległym zakresem możliwości różnicowych, mają pewne wspólne cechy, które można ująć w jedną całość. W danym przypadku może nie być niektórych objawów, chociaż nigdy nie brak zasadniczych. W obrębie zespołu psychoorganicznego można rozróżnić dwa typy: 1. Typ otępieniowy czy dementywny (dementia), określany też czasem nazwą zespołu amnestycznego. Zasadniczym objawem jest tu obniże- nie sprawności intelektualnej, tj. otępienie oraz zaburzenia pamięci. Podane synonimy nie są szczęśliwe, chociaż nie są i błędne. Ezecz w tym, że otępienie uważamy za objaw dotyczący tylko jednego gatunku czynności, mianowicie myślowych. Podobnie też zaburzenia pamięci, czyli amnezję, uważa się za objaw ograniczony tylko do tych czynności. Ponadto, aczkolwiek w rzeczy samej nigdy nie brak zaburzeń tych czynności, to jednak mogą one czasem być zaznaczone bardzo dyskretnie, a znacznie bardziej mogą się rzucać w oczy zaburzenia in- nych czynności psychicznych. Dlatego termin “zespół psychoorganiczny” jest najlepszy, gdyż jest dość obszerny, aby pomieścić wszystkie objawy składające się na to pojęcie. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, trener personalny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)