Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Psychiatria sadowa nie moze jednak

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychiatria sądowa nie może jednak istnieć samodzielnie, powinna opierać .się na stale wzbogacających się metodach rozpoznawczych i leczniczych wpro- wadzanych w psychiatrii klinicznej, Jeżeli bywają rozbieżności w sprawach poczytalności i stosowania środków zabezpieczających między klinicystami a specjalistami psychiatrii sądowej, to głównie z powodu nadmiernej skłon- ności do biologizowania ze strony tych pierwszych i z powodu sceptycyzmu -co do nowszych danych diagnostycznych i zdobyczy leczniczych współczesnej kliniki. Biegły sądowy musi pogodzić myślenie przyrodniczo-lekarskie, abstra- hując od pojęcia winy, z myśleniem społeczno-prawniczym opartym na zagad- nieniu winy i kary. Alkohol a poczytalność a. Zwykłe upojenie alkoholowe. Z punktu widzenia klinicznego stan upojenia alkoholowego jest bez wątpienia stanem psychotycznym spowo- dowanym aktualnym zatruciem ustroju alkoholem: Stan ten może być bardziej lub mniej nasilony, zależnie od wielu czynników. W grę wchodzić może stan emocjonalny przed upiciem, choroba cielesna, przemęczenie fizyczne i psy- chiczne, ilość spożytego alkoholu, indywidualna wrażliwość na alkohol (tzw. to- lerancja alkoholowa) itp. Jakość tych zaburzeń może być bardzo różna i za- leżna nie tylko od chwilowego nastroju, lecz także od stałych właściwości osobniczych. Zawsze jednak charakterystycznym objawem upojenia jest pato- logicznie obniżona uczuciowość wyższa z osłabieniem hamulców etycznych, wiążąca się z mniej lub bardziej zwężoną świadomością. Tylko spostrzeżenia stojące w centrum strumienia świadomości i silnie podbarwione uczuciowo są rejestrowane ostro. Inne zaś uchodzą uwadze, nie stają się trwałymi engra- mami i w konsekwencji objęte bywają niepamięcią. Ilościowe zaburzenia świa- domości stają się często przyczyną niewłaściwej oceny sytuacji, karykatural- nego wypaczenia intencji otoczenia. Związane z tym reakcje uczuciowe, często typu incontinentia affectiva, przypominają działanie widywane w przypadkach urojeń ksobnych i prześladowczych. Głębsze stany upojenia ze znacznym zwę- żeniem strumienia świadomości mogą istotnie przypominać zespół paranoiczny lub paranoidalny. [przypisy: , Bielizna nocna damska, gabinet ginekologiczny, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)