Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciaz jeszcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciąż jeszcze do pewnego stopnia sprawą umowną. Pawłow dokonał rozklasyfikowania nerwic, biorąc za sprawdzian momenty patofizjologiczne. Opracował w ten sposób neurastenię, histerię i psychastenię. Niektórzy sądzą, że poza te trzy nerwice nie wolno już wyjść. Stanowisko takie, wypływające czasem z motywów nieistotnyeh, byłoby nie- słuszne. Nerwic jest znacznie więcej niż trzy, .chociaż nie potrafimy jeszcze dokonać ich zróżnicowania patofizjologicznego. Będzie to rzeczą przyszłych badań i dociekań. Być może niektóre dałoby się sprowadzić do tych podsta- wowych trzech. N a razie trzymać się musimy faktów opisowych, które każą nam – znowu ze względów praktycznych – wyodrębnić takie zespoły nerwi- cowe, które ani nie są neurastenią, ani histerią, ani psychastenią (nerwicą natręctw). Dla przykładu można przytoczyć tiki lub niektóre nerwice płciowe, wymagające zresztą jeszcze wielu żmudnych badań klinicznych. Osobnym zagadnieniem jest wpływ czynników konstytucyjno-dziedzicznych na powstanie tej czy innej psychozy czynnościowej. W przypadkach, w których odgrywa rolę dziedziczność, widuje się czasem występowanie w pokoleniach nie tylko np. schizofrenii w ogóle, ale nawet takiej samej postaci schizofrenii. Zespoły psychotyczne czynnościowe mogą więc być niekiedy dziedzicznie uwarunkowane, co preformiści starają się niesłusznie uogólnić. Podobnie też zwraca się czasem uwagę na fakt, że za- równo przewlekła schizofrenia, jak i czynnościowe zespoły schizofreniczne nie tracą cech syntonii, jeżeli rozegrały się na podlożu osobowości prepsychotycz- nej cyklotymicznej. Tłumaczenie takich faktów w duchu absolutnego prefor- mizmu byłoby niesłuszne. Raczej jest to argument jeden więcej, aby rozpo- znania nasze były wszechstronne i kompletne, a więc aby. uwzględniały wszy- stkie okresy rozwojowe osobowości włącznie z okresem konstytucyjno-dzie- dzicznym, który ma swój ważny udział Tv złożonej strukturze psychozy. [patrz też: , prawo medyczne, odżywka do włosów, protetyka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)