psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Występuje ścisła kontrola glikemii jako potencjalne podejście do zmniejszania zachorowalności w populacji kardiologicznej medycznej44,5 i chirurgicznej6, ale nie udowodniono, że jest ona możliwa do zastosowania u wszystkich pacjentów wymagających opieki krytycznej. Częstość występowania hiperglikemii (poziom glukozy we krwi> 126 mg na decylitr [7,0 mmol na litr]) po operacji kardiochirurgicznej u niemowląt i małych dzieci jest jednakowo wysoka, osiągając ponad 90% w niektórych seriach. 12-15 Retrospektywne badania dotyczące ewentualnego związku Pomiędzy hiperglikemią a zachorowalnością okołooperacyjną w tej populacji uzyskano mieszane wyniki.14,16-18 W jednym badaniu klinicznym z udziałem dzieci porównywano ścisłą kontrolę glikemii ze standardowym zarządzaniem glukozą w mieszanej populacji pacjentów z objawami intensywnej opieki medycznej i chirurgicznej, głównie tych, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną. 19 Silna kontrola glikemii wiązała się z kilkoma korzyściami, ale także z wyjątkowo wysoką częstością ciężkiej hipoglikemii (<40 mg na decylitr [2,2 mmol na litr]). Rutynowe stosowanie ścisłej kontroli glikemii w pediatrycznej oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) jest kontrowersyjne, zarówno ze względu na sprzeczne wyniki badań oceniających to podejście u dorosłych, jak i obawy dotyczące potencjalnie szkodliwych skutków hipoglikemii wywołanej przez insulinę na rozwijający się mózg.
W przeprowadzonym tutaj badaniu Bezpieczna pediatryczna euglikemia po badaniu kardiochirurgicznym (SPECS) sprawdzono hipotezę, że ścisła kontrola glikemii na OIOM serca zmniejszyłaby zachorowalność okołooperacyjną – w szczególności częstość zakażeń związanych z opieką zdrowotną – u małych dzieci po operacji kardiochirurgicznej z użyciem krążenia pozaustrojowego. Aby zminimalizować ryzyko hipoglikemii związanej z ciasną kontrolą glikemii, nasz protokół badania określił zastosowanie podskórnego ciągłego monitorowania glukozy jako sposobu określania częstotliwości pomiaru stężenia glukozy we krwi i wykrywania zbliżającej się hipoglikemii w połączeniu z jawnym algorytmem dawkowania insuliny. 20 , 21
Metody
Projekt badania
Ta randomizowana, kontrolowana próba została przeprowadzona na OIOM w Boston Children s Hospital i University of Michigan CS Mott Children s Hospital. Badaniom poddano dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, które przyjęto do kardiochirurgicznego OIOM po poddaniu operacji kardiochirurgicznej z użyciem krążenia pozaustrojowego. Dzieci z cukrzycą lub bez odpowiedniego dostępu wewnątrznaczyniowego zostały wykluczone. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej instytucji, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub prawnych opiekunów. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność danych i wierność badania do protokołu, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Interwencje i wyniki
Szczegółowy opis metod badań został opublikowany poprzednio.22 Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do ścisłej kontroli glikemii lub standardowej opieki w kardiochirurgii serca po operacji, zgodnie z projektem bloku permutacyjnego z warstwowaniem według centrum
[hasła pokrewne: coqlila, , mpgk świętochłowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2”

 1. Gunhawk Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie panoramiczne gliwice[...]

 2. Dredd Says:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 3. Bugger Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie żylaków[...]

 4. Cabbie Says:

  Używam kwasu w kapsułkach

 5. Sexual Chocolate Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kwas hialuronowy[...]

 6. Mindless Bobcat Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Artykuł dotyczy tematów: coqlila jakub ziemirski mpgk świętochłowice