psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W obliczaniu ogólnej stawki uwzględniono wiele infekcji u danego pacjenta. Zapalenie płuc, krwioobiegu i infekcje dróg moczowych śledzono przez 30 dni w OIOM serca lub do 48 godzin po wypisaniu z OIOM serca. Infekcje w miejscu operacyjnym śledzono przez 30 dni po procedurze indeksowania. Drugorzędnymi rezultatami były śmiertelność, liczba dni wentylacji mechanicznej, czas pobytu w ICU serca, długość pobytu w szpitalu, odsetek dzieci z hipoglikemią i miarami niewydolności narządów. Czas trwania wentylacji mechanicznej, cewnikowania tętnic, pobytu w ICU serca oraz pobytu w szpitalu uznano za 30 dni dla pacjentów o czasie trwania dłuższym niż 30 dni oraz dla dzieci, które zmarły na OIOM serca do 30. dzień. Podawanie odżywcze i wskaźniki kontroli glikemii śledzono w okresie krytycznej choroby, jak określono przez obecność cewnika tętniczego. Poważne zdarzenia niepożądane
Ciężka hipoglikemia (poziom glukozy we krwi <40 mg na decylitr) była uważana za poważne niepożądane zdarzenie.25 Łagodna hipoglikemia (poziom glukozy we krwi, 50 do 59 mg na decylitr [2,8 do 3,3 mmol na litr]) i umiarkowana hipoglikemia (krew poziom glukozy, od 40 do 49 mg na decylitr [2,2 do 2,7 mmol na litr]) uważano za nieprzyjemne zdarzenia niepożądane. Inne obserwowane ciężkie zdarzenia niepożądane to hipokaliemia (stężenie potasu, <2,0 mmol na litr), krwawienia i powikłania zakrzepowe, niewydolność nerek i wątroby, martwicze zapalenie jelit i urazy neurologiczne, w tym drgawki.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że rekrutacja 980 pacjentów dostarczy statystycznej mocy 80% do wykrycia 50% różnicy w odsetku infekcji związanych z opieką zdrowotną między grupami leczenia na dwustronnym poziomie alfa 0,05, przy założeniu średniej stopy bazowej 10,9 infekcje na 1000 pacjento-dni w OIOM serca. Analizę pierwotnej zmiennej wynikowej przeprowadzono przy użyciu dokładnej regresji Poissona (z korektą dla miejsca) wykonanej na zasadzie zamiaru leczenia. Dodatkowe analizy przeprowadzono dla każdego protokołu. A priori zaplanowane analizy przeprowadzono dla wysokiego ryzyka chirurgicznego (zdefiniowanego jako korekta ryzyka w wrodzonej chirurgii serca [RACHS-1] kategoria26 .3 lub nieprzenośne, w skali od do 6, z wyższymi kategoriami wskazującymi na większe ryzyko) i przedłużone pozostać w ICU serca (zdefiniowanym jako . 3 dni); ta ostatnia analiza została oparta na współczynniku postrandomizacji. W analizie wtórnej wykorzystaliśmy regresję logistyczną z dostosowaniem do strony w celu zbadania czynników, które mogą być związane z infekcją w ciągu pierwszych 30 dni, w tym kategorię RACHS-1 3 lub wyższą (lub nieprzenośną), wiek 30 dni lub młodszy, umiejscowienie implantu podczas operacji, hiperglikemia (poziom glukozy we krwi początkowo lub w dowolnym czasie w okresie krytycznej choroby,> 110 mg na decylitr lub> 180 mg na decylitr [10,0 mmol na litr]), przedłużony pobyt w ICU serca (. 3 dni) i pooperacyjna terapia glikokortykosteroidami.
Zmienne binarne analizowano za pomocą stratyfikowanych testów dokładności z korektą dla ośrodka
[więcej w: laserowa korekcja wzroku szczecin, małgorzata ohme wikipedia, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 4”

 1. Elżbieta Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zielona herbata[...]

 2. Troubadour Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Adrian Says:

  [..] Cytowany fragment: salon kosmetyczny kielce[...]

 4. Bitmap Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

Artykuł dotyczy tematów: laserowa korekcja wzroku szczecin małgorzata ohme wikipedia twitter kwiatkowskioff