Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Swiadoma symulacja nie moze byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Świadoma symulacja nie może być żadną przeszkodą w toku postępowania śledczego czy sądowego. W praktyce czasami odróżnienie symulacji od psy- chozy reaktywnej sprawia bardzo wiele trudności .. Niektórzy utrzymują na- wet, że takiego różnicowania w ogóle nie powinno się przeprowadzać i wszyst- kie te reakcje uważać należałoby za udawanie. Wydaje się jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące. Wystąpienie. zespołu reaktywno-symulacyjnego ma też pewne pośrednie• znaczenie dla określenia stopnia poczytalności. Wprawdzie każdy w zasadzie zdolny jest w pewnych warunkach do zareagowania zespołem reaktywnym lub- symulacyjnym, to jednak z doświadczenia wiadomo, że często takie zespoły nawarstwiają się na poważniejsze schorzenia psychiczne. Widuje się nierzadko; że nawet chorzy dotknięci przewlekłym procesem schizofrenicznym• lub psy- choorganicznym zdolni są w pewnych szczególnych okolicznościach do reago- wania zespołem symulacyjnym. Wydaje się więc, że należałoby każdy przy- padek symulacji czy psychozy reaktywnej badać szczególnie dokładnie, gdyż wśród objawów tych łatwo mogą ujść uwadze oznaki daleko ważniejsze. Wska- zane byłoby nawet żądanie w takich przypadkach obserwacji klinicznej czy szpitalnej, gdyż wydanie opinii po jednorazowym badaniu wydaje się zbyt powierzchowne i nie daje pewności wyłączenia ukrytego procesu psychotycz- nego. Dysymulacja Z przypadkami dysymulacji czyli udawania zdrowia psychicznego w przy- padku choroby biegły spotyka się rzadziej. Dysymulują zwykle chorzy, którzy chcą uniknąć internowania w szpitalu psychiatrycznym, lub też pragną uwol- nić się ze szpitala. Z dysymulacją można się spotkać także przy orzekaniu w sprawach cywilnych (szczególnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie). W praktyce psychiatrycznej przychodnianej i szpitalnej lekarz częściej styka się z dysymulacją, natomiast symulacje i psychozy reaktywne są zjawiskiem częstym w praktyce sądowo-psychiatrycznej i więziennej. [więcej w: , olejek kokosowy, odżywki do rzęs, rozstanie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)