Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Trzypietrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadają rze- czywistości klinicznej, stwarzają ogromne trudności statystykom, którzy dążą do uproszczenia zagadnień rozpoznawczych. Wyobraźmy sobie analogiczne sprawy w dziedzinie medycyny somatycznej. Wiemy, że w owrzodzeniu tocz- niowym bardzo często pojawia się rak. Jest to również zjawisko etioepigenezy, chociaż rozgrywające się jakby w innym wymiarze. Proces toczniowy stwa- rza tutaj warunki dla powstania epigenetycznego nawarstwienia nowotworo- wego. Statystyk, który bada zagadnienie zachorowalności, powinien jednego i tego samego osobnika uwzględnić dwukrotnie, mianowicie zarówno jako chorego na raka, jak i jako chorego na gruźlicę skóry. Ten sam osobnik powi- nien się pojawić w statystyce dwukrotnie. Taką samą etioepigenezę widzą oku- liści w zjawisku występowania pewnych schorzeń oczu (episde1itis, keratitis Itd.) na tle procesów ropnych stomatologicznych. Leczyć można wówczas obja- wowo nawarstwienie okulistyczne lub przyczynowo-podstawowe schorzenie zę- bów. Te same zjawiska etioepigenezy odgrywają w psychiatrii, jak widzie- liśmy, nieporównanie donioślejszą rolę. W statystykach uproszczonych często- kroć powstają wskutek tego zniekształcenia rzeczywistości klinicznej. Jeżeli w przebiegu guza mózgu wystąpiło majaczenie, to i turnor cerebri, i majacze- nie zasługują w rćwnej mierze na uwzględnienie. Zespół paranoidalny na tle schizofrenii przewlekłej i takiż sam zespół na tle niedoczynności tarczycy są identyczną jednostką statystyczną. A jednak w statystyce urzędowej pierwszy przypadek nazwany zostanie schizophrenia paranoides lub nawet bez tego przymiotnika, a drugi przypadek znajdzie się, być może, między chorobami układu dokrewnego albo też, jeżeli przypadek ten znajdzie się w szpitalu psy- chiatrycznym, nazwany zostanie np. psychozą na tle autointoksykacji, a może zaliczony zostanie do schizofrenii. Przykładów takich można by przytoczyć bez liku. Nie tu jest miejsce, w którym by należało kusić się o rozwiązanie tych trudności. Samo zagadnienie jest jednak zbyt ważne, aby wolno je było po- minąć milczeniem. Trzeba wiedzieć, że same podstawy sprawozdawczości psy- chiatrycznej, a tym samym i statystyki, domagają się zreformowania. Sta- tystyka musi się nagiąć do życia, a nie na odwrót. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, olejek arganowy do włosów, witamina b6 ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)