Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Tylko od psychiatrów lekarze moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tylko od psychiatrów lekarze mogą przejąć poszanowanie dla czynnika psychicznego. Poważni przedstawiciele różnych dyscyplin biją dziś na alarm. Dezintegracja nauk klinicznych, technicyzacja zawodu lekarskiego, dehuma- nizacja medycyny, panowanie poglądów jatromechanistycznych – oto najczęst- sze nagłówki, pod którymi kryje się niepokój o losy medycyny. Wśród nara- stającego mnóstwa specjalności lekarskich zatraca się cierpiący człowiek. W zbiurokratyzowanej medycynie nikt nie ma czasu nawet na wysłuchanie skarg chorego, mimo że lekarzy jest dzisiaj bez porównania więcej niż kiedyś. W wielu cywilizowanych krajach, chociaż medycyna stoi tam wysoko, ogrom- nym powodzeniem cieszą się znachorzy. Nie robią użytku z osiągnięć diagno- styki i terapii, są ciemni i nieuczciwi, a jednak potrafią wzbudzić zaufanie. Jeżeli się zważy, że przynajmniej połowa wszystkich chorych, którzy szukają porady lekarskiej, to albo czystej wody nerwicowcy, albo chorzy somatycznie, których cierpienie uległo wtórnie na drodze psychogennej neurotyzacji, to jas- nym będzie, że nie może być mowy o skutecznej pomocy lekarskiej bez uwzględ- niania w praktyce składnika nerwicowego. Chociaż wielu światłych lekarzy zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy, to jednak częstokroć oni sami przejawiają dezintegrację: w teorii opowiadają się za huma- nizacją zawodu lekarza, a w prak- tyce hołdują poglądom jatrome- chanistycznym. Zdarza się również sytuacja odwrotna: w praktyce le- karze ci bywają podobni do zna- jchorów, chociaż na zewnątrz gło- szą zapatrywania jatromechani- styczne w przekonaniu, że są one bardziej naukowe.N a rozbieżnoś- ciach tych wychodzi źle zawsze tylko chory. Psychiatrii przypada doniosła rola przeciwdziałania dezintegracji nauk klinicznych. Dzięki niej le- karze uczą się doceniać rolę czyn- nika psychogennego w patogene- zie chorób wyglądających na tylko somatyczne, a w konsekwencji uczą się robić użytek z psychote- rapii potrzebnej każdemu lekarzo- wi. Zresztą sama znajomość diag- nostyki psychiatrycznej pozwala -uniknąć mnóstwa omyłek rozpo- znawczych. Jak z tego widać, psy- chiatria wywiera i powinna wy- wierać wpływ na inne dyscypliny lekarskie, wywdzięczając się zre- sztą za korzyści, które od nich wzajemnie czerpie. [podobne: , rehabiliacja, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)