Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Typ charakteropatyczny zespolu psychoorganicznego móglby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typ charakteropatyczny zespołu psychoorganicznego mógłby być uważany za poronny, gdyż nie ma tu kompletu objawów. Zazwyczaj organiczne cechy charakteropatyczne idą w parze z obniżeniem sprawności intelektualnej; Zdarza się jednakże, że sprawność intelektualna i czynności pa- mięciowe są na dobrym poziomie, a choroba skupia się wyłącznie lub niemal wyłącznie na charakterze chorego. Powstaje obraz kliniczny do złudzenia przy- pominający psychopatię, z tą tylko różnicą, że zaburzenia charakterologiczne nie są wrodzone, lecz nabyte, powstają mianowicie w następstwie jakiejś cho- roby mózgowej nabytej w przebiegu życia osobniczego. Choroba ta najczęściej pozostawia ślady, umożliwiające rozpoznanie etiologiczne, nierzadko jednak ta- kich śladów nie mą. Nie posługujemy się terminem, M. Bleulera das hirnlokale Psychosyndrom, który w polskim przekładzie brzmiałby: mózgowo-miejscowy zespół zaburzeń psychicz- nych. Termin -ten jest bowiem dwuznaczny: albo może oznaczać zaburzenia psy- chiczne powstałe wskutek uszkodzenia tylko pewnej części mózgu, albo obraz kli- niczny, który symptomatologicznie świadczy o uszkodzeniu czynności tylko określo- nych lokalizacyjnie części mózgu. W tym drugim wypadku musialeby być tego ro- dzaju zespołów dużo, tak jak jest dużo zespołów neurologicznych, po których poznać lokalizację uszkodzenia. Tymczasem z wielu dyskusji toczących się na ten temat wynika, że obowiązuje to pierwsze znaczenie. Stoll (1961) obserwował zachowanie Się i psychikę kotów, które Hess poddawał opisanym wyżej doświadczeniom. Stan psychiczny pooperacyjny nazwalibyśmy w naszym mianownictwie charakteropatią, zmiernl się bowiem w sposób uderzający charakter zwierząt: osobniki poprzednio łagodne i ufne stawały się napastliwe i nieprzystępne przy labilności i skłonności do niedostosowanych reakcji. Inne osobniki poprzednio dzikie, nieśmiałe i nietowa- rzyskie stawały się łagodne i trwale apatyczne, czasem nawet spragnione czułości. Niektóre zatracały zainteresowanie otoczeniem, zajęte sobą pragnęły, by je zostawić w spokoju. Słusznie zwrócono uwagę na podobieństwo zachowania się oper0:v-anych kotów z zachowaniem się ludzi leukotomizowanych lub ludzi, którzy przeszli ence- phalitis lethargica. Opisane zaburzenia nastroju i afektywnej reaktywności były spowodowane ogniskowymi uszkodzeniami rozmaitego umiejscowienia. Podkreślano w dyskusji wielokrotnie, że taki sam obraz psychopatologiczny powstaje przy różno- rakim umiejscowieniu uszkodzeń; das hirnlokale Psychosyndrom jest więc nieza- Ieżny. od lokalizacji, chociaż nazwa sugeruje właśnie lokalizację i tym samym wpro- wadza w błąd. [przypisy: , implanty Warszawa, olejek arganowy do włosów, sklep kolagen ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)