Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Uzywane czasami pojeie upojenia na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Używane czasami pojęie upojenia na tle patologicznym nie jest równoznaczne z upojeniem patologicznym. Obejmuje ono stany upojenia alkoholem, w których na skutek zaburzeń psychicznych sprawca miał ogra- niczoną w stopniu znacznym lub zniesioną poczytalność w stosunku do istoty i skutków spożycia alkoholu. W upojeniu patologicznym poczytalność ta jest w zasadzie zachowana, przyjmuje się jedynie, że sprawca “nie dostrzegł za- wczasu … swej niedyspozycji zmieniającej w sposób zasadniczy reakcje orga- nizmu na alkohol” (Orzecznictwo Sądu Najwyższego). W jednym. i drugim wypadku nie ma winy sprawcy, chociaż nieco z innych powodów. Zagadnienie upojenia na tle patologicznym wiąże się z problemem społecz- nym, jaki stanowi spożywanie alkoholu przez psychicznie chorych. Zjawisko to związane jest z klęską alkoholizmu w znaczeniu społecznym – przy po- wszechnym spożywaniu alkoholu, trudno odizolować chorych psychicznie nie- hospitalizowanych od tzw. zdrowych psychicznie grup społecznych oddających się alkoholizmowi. Z praktyki orzeczniczo-sądowej jak i klinicznej i przychod- nianej wynika, że olbrzymia część chorych po leczeniu szpitalnym znajdując się pod opieką domową pije alkohol pod różną postacią. Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo często przewlekle chory psychicznie nigdy nie popełniał prze- stępstw, staje się natomiast antyspołeczny i popada w konflikt z prawem do- piero pod wpływem upojenia alkoholowego. Z analizy ponad 900. orzeczeń sądowo-psychiatrycznych wydanych po obserwacji w Klinice Gdańskiej, wy- nika, że w ponad 300 przypadkach chodziło o wątpliwość co do stopnia poczy- talności sprawcy, który dokonał przestępstwa w stanie upojenia alkoholowego; z tego w ponad 200 przypadkach chodziło o czyny karalne popełnione przez chorych psychicznie znajdujących się aktualnie w stanie upojenia alkoholo- wego. W przypadkach tych chodziło głównie o zespół psychoorganiczny (otę- pienny, charakteropatyczny i oligofreniczny) oraz o przewlekłą schizofrenię. Z badań tych wynika, że z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego naj- groźniejsze jest spożywanie alkoholu przez chorych dotkniętych organicz- nym uszkodzeniem mózgu, wyrażającym się klinicznie zespołem psycho- organicznym. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, pieczenie w miejscach intymnych, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)