psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Upojenie na tle patologicznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Używane czasami pojęcie upojenia na tle patologicznym nie jest równoznaczne z upojeniem patologicznym. Obejmuje ono stany upojenia alkoholem, w których na skutek zaburzeń psychicznych sprawca miał ograniczoną w stopniu znacznym lub zniesioną poczytalność w stosunku do istoty i skutków spożycia alkoholu. W upojeniu patologicznym poczytalność ta jest w zasadzie zachowana, przyjmuje się jedynie, że sprawca nie dostrzegł zawczasu swej niedyspozycji zmieniającej w sposób zasadniczy reakcje organizmu na alkohol (Orzecznictwo Sądu Najwyższego). W jednym. i drugim wypadku nie ma winy sprawcy, chociaż nieco z innych powodów. Zagadnienie upojenia na tle patologicznym wiąże   się z problemem społecznym, jaki stanowi spożywanie alkoholu przez psychicznie chorych. Zjawisko to związane jest   z klęską alkoholizmu   w znaczeniu społecznym przy powszechnym spożywaniu alkoholu, trudno odizolować chorych psychicznie niehospitalizowanych od tzw. zdrowych psychicznie grup społecznych oddających się alkoholizmowi. Z praktyki orzeczniczosądowej jak          i klinicznej i przychodnianej wynika,   że olbrzymia część chorych po leczeniu szpitalnym znajdując się pod opieką domową pije alkohol pod różną postacią. Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo często przewlekle chory psychicznie nigdy nie popełniał przestępstw, staje się natomiast antyspołeczny i popada w konflikt z prawem dopiero pod wpływem upojenia alkoholowego. Z analizy ponad 900 orzeczeń sądowopsychiatrycznych wydanych po obserwacji w Klinice Gdańskiej, wynika, że w ponad 300 przypadkach chodziło o wątpliwość               co do stopnia poczytalności sprawcy, który dokonał przestępstwa   w stanie upojenia alkoholowego; z tego w ponad 200 przypadkach chodziło   o czyny karalne popełnione przez chorych psychicznie znajdujących się aktualnie w stanie upojenia alkoholowego. W przypadkach tych chodziło głównie o zespół psychoorganiczny (otępienny, charakteropatyczny i oligofreniczny) oraz o przewlekłą schizofrenię. Z badań tych wynika, że z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego najgroźniejsze jest spożywanie alkoholu przez chorych dotkniętych organicznym uszkodzeniem mózgu, wyrażającym się klinicznie zespołem psychoorganicznym. [więcej w: euthyrox skutki uboczne, , badoo olsztyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Upojenie na tle patologicznym”

 1. Leonard Says:

  Też tak miałam ostatnio

 2. Bugger Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do mięśnie[...]

 3. Ewa Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 4. Ignacy Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty kraków[...]

 5. Antonina Says:

  Trzeba sie badac i tyle

 6. Knuckles Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: winstrol[...]

 7. Natural Mess Says:

  Nie ufam lekarzom

Artykuł dotyczy tematów: badoo olsztyn euthyrox skutki uboczne jakub ziemirski