psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Przypadek upojenia patologicznego w piśmiennictwie sądowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W piśmiennictwie sądowopsychiatrycznym spotyka się pogląd, że upojenie patologiczne występuje zwykle raz w życiu. Nie ma na to jednak przekonywających dowodów widywano natomiast przypadki kilkakrotnego występowania takich stanów u tego samego osobnika. Stany upojenia patologicznego należą do wielkich rzadkości i nigdy chyba nie były bezpośrednio obserwowane przez psychiatrów, jedynie tylko odtwarzane na podstawie zeznań świadków. Z tego powodu rozpoznawanie upojenia patologicznego jest bardzo trudne. W każdym razie niezależnie od odtworzenia na podstawie zeznań świadków stanu psychicznego sprawcy z okresu przestępstwa trzeba stwierdzić wyjątkową niedyspozycję sprawcy, odbiegającą, od normy, a więc natury chorobowej jak to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego. W świetle doświadczenia klinicznego jest to postulat słuszny, Tło patologiczne zawsze udaje się uchwycić, jeżeli tylko przeprowadzi. się dokładne i wszechstronne badania kliniczne oraz obiektywnie oceni stan somatopsychiczny sprawcy z okresu przed spożyciem alkoholu. Takim tłem patologicznym bywają padaczka jawna lub utajona, stany ozdrowienia po ciężkich chorobach cielesnych: stany wyczerpania ustroju na skutek pozbawienia snu,           na skutek głodzenia. na skutek utraty krwi (krwiodawcy, ale także utrata krwi w wypadkach), stany organicznego uszkodzenia mózgu itd. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia upojenia patologicznego ma duże znaczenie nie tylko rozpoznawcze, ale przede wszystkim społeczne          od przyczyny tej zależy bowiem stosowanie środków zabezpieczających (art, 79 k. k.) Jeżeli przyczyna ta miała charakter krótkotrwały lub jednorazowy, można w wyjątkowych wypadkach stanąć na stanowisku, że nie ma konieczności stosowania środków zabezpieczających.            Tam natomiast, gdzie przyczyna ma charakter trwały, internowanie w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne. [hasła pokrewne: euthyrox skutki uboczne, , badoo olsztyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Przypadek upojenia patologicznego w piśmiennictwie sądowym”

  1. Magdalena Says:

    taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

  2. Nikodem Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: skóra[...]

  3. Vagabond Warrior Says:

    Profilaktyka to regularne badania

Artykuł dotyczy tematów: badoo olsztyn euthyrox skutki uboczne jakub ziemirski