Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

W pismiennictwie sadowo-psychiatrycznym spotyka sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym spotyka się pogląd, że wpojenie patologiczne występuje zwykle raz w życiu. Nie ma na to jednak przekony- wających dowodów: widywano natomiast przypadki kilkakrotnego występo- wania takich stanów u tego samego osobnika. Stany upojenia patologicznego należą do wielkich rzadkości i nigdy chyba nie były bezpośrednio obserwo- wane przez psychiatrów, jedynie tylko odtwarzane na podstawie zeznań świad– ków. Z tego powodu rozpoznawanie upojenia patologicznego jest bardzo trudne. W każdym razie niezależnie od odtworzenia na podstawie zeznań świadków stanu psychicznego sprawcy z okresu przestępstwa trzeba stwierdzić “wyjąt- kową niedyspozycję sprawcy, odbiegającą, od normy, a więc natury chorobo- wej” – jak to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego. W świetle doświadczenia klinicznego jest to postulat słuszny, Tło patologiczne zawsze udaje się uchwy- cić, . j eżeli tylko przeprowadzi. się dokładne i wszechstronne badania kliniczne oraz obiektywnie oceni stan somato-psychiczny sprawcy z okresu przed spo- życiem alkoholu. Takim tłem patologicznym bywają: padaczka jawna lub uta– jona, stany ozdrowieństwa po ciężkich chorobach cielesnych: stany wyczerpa- nia ustroju na skutek pozbawienia snu, na skutek głodzenia. na skutek utraty krwi (krwiodawcy, ale także utrata krwi w wypadkach), stany organicznego uszkodzenia mózgu itd. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia upojenia patologicznego ma duże zna- czenie nie tylko rozpoznawcze, ale przede wszystkim społeczne; od przyczyny tej zależy bowiem stosowanie środków zabezpieczających (art, 79 k. k.) Jeźeli przyczyna ta miała charakter krótkotrwały lub jednorazowy, można w wy- jątkowych wypadkach stanąć na stanowisku, że nie ma konieczności stoso- wania środków zabezpieczających. Tam natomiast, gdzie przyczyna ma cha- rakter trwały, internowanie w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, salon fryzjerski mokotów, proktolog ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)