Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

W psychoprofilaktyce przestepczosci zwiazanej z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W psychoprofilaktyce przestępczości związanej z upojeniem alkoholowym ważną, choć może często niedocenianą, rolę spełniają izby wytrzeźwień zorga- nizowane w ostatnich latach w większości miast wojewódzkich. Z punktu wi- dzenia ogólnej profilaktyki przestępczości (większość przestępstw pospolitych dokonywana jest przez sprawców; w stanie upojenia alkoholowego) powinno dążyć się do przestrzegania zasady, że każdy osobnik pijany znajdujący się , w miejscu publicznym – bez względu na jego aktualne zachowanie – powi- nien znaleźć się w izbie wytrzeźwień. Z praktyki orzeczniczej i sądowej wy- nika wyraźnie, że zachowanie się osobnika pijanego jest bardzo zmienne i nie . da się przewidzieć, kiedy stan pozornego spokoju przejdzie w podniecenie z agresją. Z rozważań tych wynika, że jednym z najważniejszych problemów orzecz- nictwa . sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych jest alkoholizm we wszystkich jego odmianach. c. Alkoholizm. Poczytalność w alkoholizmie nałogowym wiąże się z za- gadnieniem, czy nałóg ten jest czystym nałogiem, czy też kryją się pod nim zaburzenia psychiczne innego rodzaju. Bardzo często pijaństwo jest tylko jed- nym z objawów zasadniczego schorzenia psychicznego, nie zawsze na czas roz- poznanego. Z doświadczenia wiadomo, że przyczyną np. dipsomanii są nie- rzadko takie schorzenia jak padaczka czy cyklofrenia. Pod alkoholizmem kryć się mogą poważne zaburzenia charakterologiczne typu organicznego. Dla oceny stopnia poczytalności rozstrzygające znaczenie ma w takich przypadkach usta- lenie właściwego rozpoznania. Czysty alkoholizm nałogowy nie jest chorobą psychiczną w rozumieniu kodeksu karnego i nie daje podstaw do przyjęcia zmniejszenia poczytalności. [przypisy: , Depilacja laserowa, medycyna estetyczna, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)