Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

W statystyce Weigla mo- czenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W statystyce Weigla mo- czenie pierwotne występowało trzy razy częściej niż moczenie wtórne. Czas trwania i przebieg tej nerwicy bywają przerozmaite. Są przypadki nieprzerwa- nego moczenia w ciągu całego życia, tzw. przypadki nieuleczalne. Ale są też osobnicy, u których moczenie się występuje tylko od czasu do czasu, i to bar- dzo rzadko. Bywa też przebieg niby okresowy: długotrwałe okresy uporczy- wego, conocnego moczenia pojawiają się na przemian z okresami bezobjawo- wymi. Przy bliższym wniknięciu w warunki środowiskowe można zazwyczaj ustalić zależność od pewnej sytuacji warunkowej, która na drodze psychogen- nej prowadzi albo do zaostrzenia, albo do ustąpienia objawów. Szczególnie ciężki przebieg miewa sprawa u niedorozwiniętych umysłowo. Zastrzec się jed- nak trzeba, że nie ma żadnej zależności moczenia nocnego od ubytków inte- lektualnych. Niesłuszne jest również dość rozpowszechnione twierdzenie, jakoby zaburzenie to spotykało się szczególnie często u psychopatów. Zbieżność taką tłumaczymy sobie dzisiaj wprost odwrotnie. Mianowicie dzieci cierpiące na moczenie nocne są przeważnie narażone na ustawiczne przykrości, kary, poni- żenie, wstyd i lęk, co skrzywia ich rozwój charakterologiczny i prowadzi do wypaczeń typu psychopatycznego. Niezależnie od wrodzonych cech neuropa- tycznych, przewlekle urazy tego typu wywierają niewątpliwie ujemny wpływ na rozwój osobowości. Czynniki wrodzone z nabytymi przeplatają się zazwy- czaj do tego stopnia, że w danym przypadku trudrio orzec, które cechy neuro- patyczne uważać trzeba za wrodzone, a które za nabyte. Dotyczy to również znanego zjawiska, że moczenie nocne uderzająco często spotykamy w wywia- dach epileptyków, a także epileptoidów. Rzecz prosta, wyłączyć tu trzeba moż- liwość, że oddanie moczu przez sen jest tylko objawem nie zauważonego na- padu padaczkowego. [podobne: , kosmetyki organiczne, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież bhp ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)