Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Wedlug Bykowa, podnieta psychiczna ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Według Bykowa, podnieta psychiczna ma w patogenezie nie mniejszą war-• tość przyczynową niż inne podniety, np. fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Podniety psychiczne mogą za pomocą odruchów warunkowych przez promie- niowanie, hamowanie, indukcję wywoływać zmiany i choroby organiczne. Wie- lokrotne podniety psychiczne wywołują przejściowe nadciśnienie. Z biegiem czasu wskutek odruchów warunkowych ustala się ciśnienie na nowym, stale podwyższonym poziomie (Graszczenkow). W świetle teorii nerwizmu zmiany organiczne psychogenne dadzą się wytłumaczyć fizjopatologicznie. Choroby psy- chogenne były do niedawna dziedziną wyłącznie psychiatryczną. Dzięki ner- wizmowi promieniują te zagadnienia w kierunku fizjologii, fizjopatologii, kli- niki chorób wewnętrznych i wielu innych specjalności lekarskich. Sprawy psy- chiczne przestały zajmować tylko psychiatrów. Budzą one coraz żywsze zain- teresowanie wśród przedstawicieli wszystkich gałęzi medycyny. Można by po- wiedzieć paradoksalnie,. że odtąd nie psychiatria jest gałęzią medycyny, lecz: że cała medycyna staje się rozgałęzieniem psychiatrii. Wymownym przykła-• dem tej sytuacji jest medycyna psychosomatyczna i powszechny entuzjazm, jaki można na tym polu obserwować na zachodzie Europy. i w Ameryce. Piśmiennictwo psychosomatyczne zawiera niezliczoną ilość faktów kaiuistycz- nych i spostrzeżeń na temat psychogennego pochodzenia wielu cierpień soma- tycznych. Oczywiście interpretacja tych faktów utrzymana jest w duchu psy- cheanalizy. Tym niemniej ruch ten dostarczył potężnej broni psychoterapeu- tom. Tym tłumaczy się ogromne rozpowszechnienie psychoterapii np. w Ame-• ryce. W wielu krajach psychiatria uchodzi za jedną z dyscyplin podstawowych .. Stieve (1952) ogłosił wyniki swych badań dotyczących wpływu układu ner-• wowego na budowę i czynności narządów płciowych człowieka. Wyniki te, jak sam autor przyznaje, stanowią potwierdzenie nauki Pawłowa. Pod. wpływem wstrząsających przeżyć psychicznych czynności jąder ustają zupełnie, może za-• niknąć zupełnie wytwarzanie się plemników. [patrz też: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)