Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Wyrazem bezkrytycyzmu sa takze konfabulacje,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrazem bezkrytycyzmu są także konfabulacje, którymi chory wy- pełnia luki pamięciowe. Jest to tzw. zespół Korsakowa, który pojawia się przy bardzo ciężkim uszkodzeniu mózgu, na różnym tle: alkoholizmu, porażenia postępującego, otępienia starczego (presbiofrenia) i innych ciężkich spraw or- ganicznych mózgu. Konfabulacje idą w parze z euforią, nigdyz dysforią. Do konfabulowania potrzebne jest bowiem wzmożenie samopoczucia. 6. Zaburzenia życia afektywnego są bardzo typowe. Na ogół stwierdza się afekt tępy (affectus obtusus, dementia affectiva) z nastro- jem euforycznym, znacznie rzadziej dysforycznym. Drobiazg może cho- rego rozbawić lub doprowadzić do rozpaczy. Nietryzmanie afektów (incontinentia affectiva) jest też bardzo ty- powe, zwłaszcza w zespole psycheorganicznym typu charakteropatycznego. Ten ostatni objaw bywa często pierwszym zwiastunem rozpoczynającego się pro- cesu organicznego: chory staje się drażliwy (irritabilitas) i wybuchowy (explo- sibilitas). W niektórych sprawach organicznych silne wzruszenia mają skłon- ność do zalegania (protractio affectuum), zwłaszcza w padaczkowym zwyrod- nieniu charakteru. Chwiejność afektywna może w rzadkich wypadkach wystę- pować obok skłonności- do zalegania afektów, chociaż zasadniczo są to pojęcia przeciwstawne, W przypadkach charakteropatii pourazowej można stwierdzić nagłe wystąpienie omawianych cech charakteru: człowiek przed wypadkiem łagodny, opanowany, spokojny staje się po urazie drażliwy, porywczy, niepo- hamowany, wybuchowy aż do, stanów wściekłości. 7. Obniżenie uczuciowości wyższej należy oczywiście również do zaburzeń życia afektywnego, jednakże bardzo często stanowi objaw dla siebie. Mianowicie wyszczególnione wyżej cechy afektu organicznego mogą cza- sem być ledwie zaznaczone lub może ich nie być, natomiast w obrazie klinicz- nym na pierwszy plan może się wysuwać upośledzenie, a nawet zanik uczu- ciowości wyższej. W innych przypadkach przeciwnie, przy dużej drażliwości i wybuchowości uczuciowość wyższa może w ciągu długiego czasu wykazywać dobry. poziom. Obniżenie uczuciowości wyższej uchodzi za jeden z argumen- tów; przemawiających za organiczną naturą schizofrenii przewlekłej, która jak wiadomo nie daje objawów zespołu psychoorganicznego. W zespole psychoor- ganicznym typu charakteropatycznego uszkodzenie uczuciowości wyższej bywa czasem pierwszym sygnałem choroby. Niektórzy uważają, że chodzi tu o wtórne działanie upośledzonej sprawności umysłowej, tzn. że chory nie jest zdolny przewidzieć następstw swojego postępowania i dlatego działa pod wpływem chwilowego impulsu. Tak jednak nie jest. Uczuciowość wyższa bywa wyraźnie w niektórych zespołach organicznych obniżona, nawet przy stosunkowo dobrze jeszcze utrzymanej inteligencji. Są chorzy, którzy się rozrzewniają, gdy się im wytłumaczy nieetyczność ich postępowania, częściej jednak rozrzewnienie to jest powierzchowne. Inni chorzy zachowują się cynicznie. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Balsam Johnson, Bielizna nocna damska ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)