psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Medycyna społeczna z punktu widzenia psychiatrii sądowej

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Z punktu widzenia medycyny społecznej i profilaktyki uzasadniony jest optymizm. Można skutecznie zapobiec zatruciom matek ciężarnych. Są czynniki etiologiczne, od których można by uwolnić ludzkość na zawsze, gdyby zastosować utopijnie powszechne metody zapobiegawcze. Przeważająca większość najgroźniej szych chorób zakaźnych już dzisiaj przestała trapić ludzkość. Gdyby te metody lekarskospołeczne rozciągnąć na takie dziedziny, jak alkoholizm, narkomanie, farmakomanie, w ogóle toksykomanie, znikłyby z powierzchni Świata najgroźniejsze zmory społeczne. Czy wszystkie motywy zatruwania się ludności dadzą się ująć za pomocą metod administracyjnych. Powróćmy do przytoczonego przypadku. Dlaczego matka tej kaleki czuła się przymuszona do spędzania płodu przez zatruwanie się chininą.Dlaczego ciążę uważała za niepożądaną. Dlaczego nie zastosowała legalnych metod spędzenia płodu. Odpowiedzi na te pytania przenoszą nas w dziedzinę obyczajowości, ustawodawstwa socjologii itd. Zrozumieć pobudki działań osobniczych i zbiorowych, poznać pisane i niepisane prawa rządzące działaniami ludzkimi, wniknąć w najgłębsze motywacje ludzkich postanowień życiowych  wszystko to przekracza możliwości dyscyplin klinicznych, sądowej jednak rozległe pogranicze medycyny społecznej, z którym wiążą się nadzieję ludzkości na wieczny pokój i na raj na ziemi.
Przepisy kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w rozdziale drugim (artykuły także wchodzi w skład nauki prawa, gdyż jej zadaniem           jest orzekanie o stanie psychicznym badanych na użytek władz śledczych lub sądowych. Dawniej psychiatria sądowa wchodziła w skład zagadnień medycyny sądowej, która z zasady zajmuje się orzecznictwem lekarskim. Nadzwyczaj szybki rozwój psychiatrii klinicznej                w pierwszej połowie naszego stulecia musiał jednak w konsekwencji spowodować zespolenie orzecznictwa sądowopsychiatrycznego                 z psychiatrią kliniczną. W obecnym stanie bogactwa problematyki psychiatrycznej i postępów metod diagnostycznych z jednej strony                 i rozwoju zagadnień medycyny sądowej z drugiej połączenie tych dwu dziedzin wiedzy lekarskiej w osobie jednego eksperta wydaje się prawie niemożliwe. Biegły psychiatra musi być dzisiaj klinicystą. wszechstronnie wykształconym zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Psychiatria sądowa musi być dlatego ściśle związana z zagadnieniami psychiatrii klinicznej tylko na podstawie głębokiego doświadczenia klinicznego  i w oparciu o stale wzbogacające się zagadnienia diagnostyki i lecznictwa biegły psychiatra może wywiązać się należycie z nałożonych nań przez władze śledcze lub sądowe obowiązków. Jednym  z najważniejszych zadań psychiatrii sądowej jest orzekanie o stopniu poczytalności zatrzymanego, podejrzanego lub oskarżonego w związku  z zarzucanym mu czynem przestępczym. Zagadnienie poczytalności jest zasadniczym przedmiotem niniejszych rozważań. Inne zagadnienia orzecznictwa sądowopsychiatrycznego zostaną poruszone tylko          w najogólniejszym zarysie. [więcej w: asmed, laserowa korekcja wzroku szczecin, octan glatirameru ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Artykuł dotyczy tematów: asmed laserowa korekcja wzroku szczecin octan glatirameru