Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Za kryterium rozrózniajace sluzy tu-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za kryterium rozróżniające służy tu- taj ściśle biorąc tradycyjny wzgląd praktyczny, mianowicie zagadnienie pier- wotnej sprawności umysłowej. Nie trzeba dowodzić, że sprawdzian ten daleki jest od wymagalnika ścisłości logicznej. Nerwica natręctw zakłóca niewątpli- wie pierwotnie czynności myślowe, mimo to zaliczamy ją do nerwic, gdyż. człowiek cierpiący na nią praktycznie biorąc nie jest umysłowo chory. Z dru- giej strony stany hipomaniakalne i poronnie przebiegające depresje endogenne zalicza się do psychoz, chociaż czynności myślowe w pierwszym przypadku mogą być ułatwione, a w drugim przypadku poza spowolnieniem ich toku mogą nie wykazywać cech pierwotnego upośledzenia: Nikomu też nie przy- chodzi na myśl tych ludzi uważać za umysłowo chorych i stawiać ich w jed- nym rzędzie ze schizofrenikami. Podział na psychozy i nerwice, jak z tego wi-, dać, nie ma głębszego uzasadnienia teoretycznego. .Natorniast zbliża je do sie- bie ich cżynnościowy charakter. W obrębie tej “okresowarstwy” rozrozmamy poszczególne zespoły, tak jak nam je narzuca rzeczywistość kliniczna. Sprawdzian etiologiczno-nozologiczny zachował się tu raczej W. mianownictwie i więcej szkodzi, niż pomaga we wła- ściwym ich rozklasyfikowaniu. Jeżeli wciąż mówimy o zespołach schizofre- nicznych i cyklofrenicznych, widząc w nich pokrewieństwo ze schizofrenią i cyklofrenią, to czynimy to raczej nawykowo, silą bezwładu myślowego, bio- rąc częstość za dowód żwiązku przyczynowego. W rzeczy samej zespoły schi- zofrenoidalne i cyklofrenoidalne mają swoją wymowę. Nie są one związane z przewlekłą schizofrenią lub z przewlekłym podłożem cyklofrenii. Dla psy- chiatrów nie nawykłych do faktu rozbicia “atomu diagnostycznego”, jakim -była schizofrenia lub psychoza maniakalno-depresyjna, to wyodrębnienie no- zograficzne czynnościowych zespołów psychotycznych wydaje się być herezją. Herezja ta ma swoje historyczne pierwowzory. Nie zapominajmy, że katato- nia i hebefrenia przed Bleulerem miały swój niezawisły byt nozograficzny. To samo dotyczy stanów pomrocznych. Na szczęście tutaj przynajmniej mia- nownictwo ostało się wobec sugestii wiązania stanów pomrocznych bezwzględ- nie z padaczką. Pokrewieństwo stanów-pomrocznych z padaczką stało się jed- nak nawykiem myślowym starych psychiatrów, chociaż znowu poza często- ścią łącznego występowania pokrewieństwo to nie może się powołać na dowody z faktów klinicznych. Nie rozstrzygając tych zagadnień, należało jednak w układzie nozograficznym pomieścić zespoły czynnościowe w osobnej “war- stwie” i rozklasyfikować je tak, aby zgodnie z rzeczywistością kliniczną mogły się, związać nie tylko z własnym podłożem swoistym, ale i z każdym innym podłożem organicznym. [więcej w: , stomatolog Warszawa, przydomowe oczyszczalnie, wkładki sfp ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)