Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM Mówi się o zaburzeniach psychicznych organicznych wówczas, gdy wywo- łane są one przez grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Ponieważ zdolność re- generacyjna tkanki mózgowej jest nieduża, widoki na odwracalność tych zmian są przeważnie bardzo nikłe. Toteż większość tych zaburzeń przebiega prze- wlekle i pozostawia trwałe ubytki psychiczne, odwrotnie niż zespoły czyn- nościowe, które nawet przy największym nasileniu zaburzeń psychicznych,zaw- sze mogą się całkowicie cofnąć, nie pozostawiając żadnych trwałych ubytków. Pozostawimy na uboczu teoretyczne zagadnienie, czy rozróżnienie “organiczny” i “czynnościowy” ma istotnie jakieś znaczenie z punktu widzenia neurohisto- patologicznego, a nawet klinicznego. Kliniczne cofnięcie się objawów nie jest zresztą dowodem, że w mózgu nastąpiła zupełna restitutio ad integrum. Wystar- czy wskazać pląsawicę, która klinicznie ustępuje całkowicie, a jednak w pew- nych przypadkach można wykazać subtelne pozostałości organiczne w tkance mózgowej, warunkujące nawrót lub zmiany charakteropatyczne. To samo do- tyczy pozostałości po przebytych zapaleniach mózgu przyzakaźnych, na które zwraca się ostatnio uwagę jako na podłoże rzekomych psychopatii, które w rze- czy samej są organicznymi charakteropatiami. Takiego samego pochodzenia by- wają niejasne etiologicznie przypadki niedorozwoju umysłowego i padaczki. Zazwyczaj chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu w przebiegu krztuśca, odry, powikłań poszczepiennych, rzadziej płonicy i świnki (Bussow i Meier, 1956), przebyte we wczesnym dzieciństwie. Badania nad stanami ubytkowymi po przyzaKaźnych zapaleniach mózgu wskazują na względność wyleczenia w niektórych przypadkach. Czasem kli- nicznie stwierdza się neurologiczne, psychoorganiczne zaburzenia, chociaż hi- stopatologicznie przy dzisiejszym stanie techniki badania nie da się często do- wieść lub potwierdzić słuszności tego rozpoznania. Tak bywa w wielu przypad- . kach tzw. padaczki samoistnej, to samo zakłada się hipotetycznie w stosunku do przewlekłego procesu schizofrenicznego. Toteż pamiętać trzeba, że podział chorób psychicznych na organiczne i czynnościowe jest podziałem wciąż jeszcze tylko klinicznym. Większości zespołów psychcorganicznych ” potrafimy przypo- rządkować odpowiedni obraz anatomopatologiczny. Ale są takie, gdzie to się okazuje wciąż jeszcze niemożliwe, chociaż obraz kliniczny przemawia za ich organicznym charakterem. Psychiatria należy do tych nauk klinicznych, któ- rym anatomia patologiczna jeszcze nie może dotrzymać kroku. Badanie po- śmiertne rzadko wyjaśnia zagadki kliniczne nierozwiązalne. Nie da się w więk- szości przypadków stwierdzić na stole sekcyjnym, na jaką psychozę lub ner- wicę denat chorował. Nadzieje na przyszłość pokłada się zresztą nie tylko w mikroskopie, ale przede wszystkim w chemii fizjologicznej. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, Siłownie zewnętrzne, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)