Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

ZAGADNIENIE POCZYTALNOSCI Odpowiedzialnosc karna uzalezniona

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE POCZYTALNOŚCI Odpowiedzialność karna uzależniona jest od umyślnej lub nieumyślnej winy sprawcy przestępstwa. Winnym zaś uznać można sprawcę czynu przestępczego tylko wówczas, gdy w chwili dokonania przestępstwa był on poczytalny, czyli miał zachowaną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Zdolności te mogą w warunkach fizjologicznych pod- legać różnym wahaniom w zależności od mniej lub bardziej prymitywnej oso- bowości, poziomu inteligencji, stanów emocjonalnych itp. Są to jednak tylko przesłanki psychologiczne, które sąd przy wymierzaniu kary może uznać za okoliczności łagodzące. Istotny wpływ na stopień poczytalności sprawcy mogą mieć jedynie stany chorobowego zakłócenia czynności psychicznych. O niepoczytalności mówi art. 17 § 1 kodeksu karnego (k.k.): “Nie podlega karze, kto w chwili czynu z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby psy- chicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać zna- czenia Czynu lub pokierować swym postępowaniem”. Z brzmienia tego przepisu wynika, że niepoczytalność sprawcy uwarunko- wana jest stwierdzeniem u niego objawów zaburzeń psychicznych. By móc jed- nak zastosować art. 17 § 1. k.k., trzeba udowodnić, że zaburzenia te u sprawcy istniały w chwilii dokonania przestępstwa (tempore criminis) i że z powodu tych zaburzeń nie mógł on rozpoznać znaczenia czynu lub pokie- rować swym postępowaniem. Nie każdy więc przestępca dotknięty chorobą psy- chiczną, niedorozwojem psychicznym lub innym zakłóceniem czynności psy- chicznej korzystać moż-e z przywileju art. 17 § 1 k.k. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)