psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Zapobieganie reakcjom Jarischa-Herxheimera przez leczenie przeciwciałem przeciw czynnikowi martwicy nowotworów ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ta różnorodność prowadzi do wielu nakładających się na siebie podgrup pacjentów nieodpowiednich do porównań statystycznych.14 Ponieważ przewidywalne odpowiedzi patofizjologiczne i cytokinowe reakcji Jarisch-Herxheimera przypominają modele stosowane w ogólnoustrojowym zespole odpowiedzi zapalnej, uznaliśmy, że interwencje terapeutyczne podobne do tych stosowanych w zespole może być korzystne. W niniejszym badaniu badaliśmy wpływ fragmentów przeciwciał Fab przeciwko TNF-. (Fab anty-TNF-.) na częstość i ciężkość reakcji Jarischa-Herxheimera wynikających z antybiotykoterapii nawrotowej gorączki wsie. Wyniki mogą mieć znaczenie dla zarządzania zarówno tą infekcją, jak i innymi typami zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.
Metody
Pacjenci
Pacjenci z krętkami B. recurrentis w ich filmie krwi obwodowej, którzy zostali przewiezieni do szpitala Black Lion, Addis Ababa, Etiopia, z innych szpitali i klinik zdrowia w mieście, zostali zwerbowani do badania, jeśli mieli od 12 do 60 lat. lat, nie miał klinicznych dowodów na inne choroby i wyraził świadomą zgodę na przyjęcie do szpitala, leczenie i badanie. Charakter badań wyjaśniono im w ich własnym języku (zazwyczaj amharski). Ci, którzy nie chcieli dołączyć do badania, otrzymali standardowe leczenie (domięśniową penicylinę) stosowane w całej Etiopii. Historia kliniczna każdego pacjenta i wyniki badania fizykalnego zostały zapisane na standardowych formularzach. Pacjenci leżeli na łóżku w łóżku w trakcie badania z dożylnymi kaniulami w obu ramionach.
Wielkość próby 20 pacjentów, którym podano niespecyficzne przeciwciała Fab i 20 przeciwciał anty-TNF-. Fab, oparto na wynikach wcześniejszego badania, w którym 82% pacjentów miało typowe reakcje Jarisch-Herxheimera po leczeniu penicyliną.5 Na podstawie Przy założeniu, że określone przeciwciało było 50 procent skuteczne w zapobieganiu reakcji Jarisch-Herxheimera, próbka 40 pacjentów byłaby wystarczająca do uzyskania mocy 80 procent z błędem typu I wynoszącym 0,05 w próbie kontrolowanej placebo.
Przeciwciało
Liofilizowany owczy poliklonalny anty-TNF-a Fab i niespecyficzny kontrolny Fab dostarczono w Therapeutic Antibodies, London. Przeciwciała hodowane na owcach przez immunizację rekombinowanym ludzkim TNF-. w adiuwancie Freunda wytrącono siarczanem sodu i rozcięto papainą, uzyskując Fab i Fc. Całkowitą frakcję Fab wyizolowano i liofilizowano. Niespecyficzne przeciwciała z nie immunizowanego stada dawcy przetwarzano podobnie i stosowano jako kontrolę Fab. Dla każdej dawki zawartość czterech fiolek 1,5 g liofilizowanego Fab anty-TNF-a, z których każdy zawiera w przybliżeniu 0,25 g specyficznego Fab anty-TNF-a, rozpuszczono w 100 ml 0,9% roztworu soli. U naszych pacjentów odpowiadało to dawce około 120 mg całkowitego Fab na kilogram masy ciała lub 20 mg specyficznego Fab anty-TNF-. na kilogram. Cztery fiolki kontrolnej Fab przygotowano tą samą metodą, uzyskując roztwory nie do odróżnienia od 0,9% soli fizjologicznej.
Leczenie
Losowo przypisaliśmy pacjentów do leczenia anty-TNF-. Fab, kontrolnym Fab lub 0,9% roztworem soli w stosunku 2: 2: 1, ściśle według kolejności ich przyjęcia do szpitala, używając tabeli liczb losowych bez bloku projekt
[hasła pokrewne: uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, bydgoszcz fizjoterapia, afekt patologiczny ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Artykuł dotyczy tematów: afekt patologiczny bydgoszcz fizjoterapia uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych