psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Choroby psychiczne są plagą społeczną

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Choroby psychiczne są plagą społeczną na równi z gruźlicą, chorobami wenerycznymi, zakaźnymi itd. Nie tylko psychozy, ale i psychonerwice zależą od warunków gospodarczospołecznych. Nie da się zrozumieć patogenezy wielu cierpień psychicznych, a tym samym nie da się im skutecznie zapobiegać i nie da się ich celowo leczyć, jeśli się nie wniknie w historycznosocjologiczne uwarunkowanie chorób psychicznych jako zjawiska agsowego. Jak z tego widzimy, wszystkie nauki tworzą jeden nierozerwalny splot. U podłoża tego splotu leży świadomość człowieka, bez której nie byłoby w ogóle zagadnień. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii jest troska o zdrowie świadomości ludzkiej, od której zależą losy ludzkości. Dlatego. nie ma takich zagadnień przyrodniczych i humanistycznych, które by były zupełnie obce nowoczesnemu psychiatrze. Ciąży wreszcie na mnie obowiązek dania odpowiedzi na pytanie, zawarte w nagłówku gdzie jest miejsce psychiatrii wśród nauk biologicznolekarskich. Psychiatria dawnego typu podobna była pod jednym względem do anatomii makroskopowej była nauką opisową. Zamknięta w kręgu pojęć psychopatologicznych, zdana była wyłącznie na opisywanie zjawisk, które można było spostrzec osobiście; przedłużeniem zmysłów psychiatry były zmysły chorego, który opisywał lekarzowi przeżycia swojej introspekcji. Głębiej już lekarz nie mógł sięgnąć. Dopiero gdy przyswoił sobie metody pracownia noanalityczna, mógł wyjść poza granice zjawisk podmiotowych    i zdobyć informacje przedmiotowe. Dopiero od chwili rozszerzenia zasięgu swej kompetencji na dziedziny pograniczne, do których dawniej nie sięgał jego wzrok, mógł się upodobnić do anatoma, który nie poprzestaje na swoim wzroku, lecz uzbrojony w metody mikroskopowe         a potem ultramikroskopowe, może sięgnąć ku mikrostrukturze anatomicznej. W ten sposób anatom musiał się stać równocześnie histologiem   i histopatologiem, a psycholog i psychopatolog neurologiem, neuropatologiem, neurohistopatologiem   i  oby jak najrychlej  ultraneurohistopatologiem.  Zresztą i anatom nie poprzestaje dzisiaj tylko na morfologii. Znieruchomiałe zwłoki nie są ostatecznym celem      i przedmiotem jego dociekań, jak dawniej. Zajmuje go fizjologiczna dynamika żywego ustroju, gra chemicznych i ultrachemicznych procesów, które za życia stają się przyczyną funkcji narządów i jednocześnie z funkcji tych wynikają, W ten sposób psychiatra przestał być tylko psychiatrą. Tym samym też psychiatria stała się nie tylko jedną z dyscyplin lekarskich; stała się dyscypliną ośrodkową i podstawową. Środowiska, które z tym stanem faktycznym jeszcze się nie oswoiły, skazane są na zacofanie. [hasła pokrewne:  mpgk świętochłowice, artodonto, grażka łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroby psychiczne są plagą społeczną”

 1. Bartłomiej Says:

  [..] Cytowany fragment: metanabol bałkan[...]

 2. Witold Says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 3. Zod Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do trening[...]

 4. Capital F Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 5. Toolmaker Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odszkodowania za wypadek komunikacyjny[...]

 6. Emma Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

Artykuł dotyczy tematów: artodonto grażka łódź mpgk świętochłowice