psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Ekspertyza sądowopsychiatryczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ekspertyza sądowopsychiatryczna obejmuje także badanie pokrzywdzonych. Badania takie konieczne są często w przypadkach przestępstwa       z art. 203 k. k. (czyn nierządny z osobą zupełnie lub częściowo pozbawioną zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem). Ustalić trzeba, ja- kie objawy choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy innego zakłócenia czynności psychicznych osoba pokrzywdzona zdradzała w okresie do- konania z nią czynu nierządnego i, co najważniejsze, czy przestępca jako laik mógł objawy              te zauważyć w zależności od stopnia nasilenia i możliwości dostrzeżenia ich przez otoczenie. Nie ma takiego zagadnienia, jeżeli sprawca czynu wiedział uprzednio o zaburzeniach psychicznych osoby pokrzywdzonej. Zdarza się, że psychicznie chorzy w krąg swych urojonych prześladowców wciągają osoby z otoczenia, którym przypisują wrogie zamiary lub czyny. Osoby takie bywają oskarżane przez chorych                  o systematyczne zatruwanie, o dokonywanie na nich czynów nie rządnych podczas snu, o wywołanie trwalej choroby, o spowodowanie niemocy płciowej itp. Czasami chorzy oskarżają o takie wrogie działania lekarzy leczących. Jeżeli oskarżenia tego rodzaju mają wyraźnie urojeniowy charakter i wiążą się z innymi rzucającymi się w oczy objawami choroby psychicznej, sprawa nie przedstawia większych trudności i zwykle zostaje umorzona. Jeżeli natomiast oskarżenie chorego wydaje się prawdopodobne, sprawa toczy się dalej i w konsekwencji na różnym szczeblu biegli-psychiatrzy po zbadaniu stanu psychicznego skarżącego orzekają, czy oskarżenie jest wyrazem choroby psychicznej i czy ma charakter urojeniowy. Psychiatrzy bywają czasami przedmiotem oskarżenia o bezprawne umieszczenie lub przetrzymywanie chorego w szpitalu psychiatrycznym – a więc o bezprawne pozbawienie wolności (art. 248 k. k.). W sprawach takich wzywa się zwykle jako biegłych samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie psychiatrii, którzy orzekają o słuszności lub niewłaściwości postępowania oskarżonego lekarza. Procesy takie należą do rzadkości. [hasła pokrewne: małgorzata ohme wikipedia, coqlila, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Ekspertyza sądowopsychiatryczna”

 1. Screwtape Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odchudzanie warszawa[...]

 2. Antoni Says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 3. Chuckles Says:

  [..] Cytowany fragment: Płyty granitowe[...]

 4. Accidental Genius Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

Artykuł dotyczy tematów: coqlila małgorzata ohme wikipedia twitter kwiatkowskioff